Intervju med LightAirs VD Lars Liljeholm


2020-12-07


VD Lars Liljeholm

"LightAirs två produktfamiljer för luftrening skapar helt enkelt stora möjligheter för en förbättrad och hälsosam inomhusluft i bland annat hem, skolor och arbetsplatser."

För de som inte tidigare har hört talas om LightAir, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Bolaget startades 2005 och vår första produkt nådde marknaden 2006/2007, sedan dess så har vi levererat över 200 000 enheter över hela världen. Vi inriktade oss initialt mot konsumentmarknaden med en vision om att förbättra människors hälsa genom rena inomhusmiljöer.

Idag är LightAir ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare både mot konsument och den kommersiella marknaden baserat på en patenterad teknologi för luftrening, IonFlow och via licens har vi ytterligare en patenterad teknologi, CellFlow. Båda teknologierna är annorlunda jämfört med konventionell teknologi med en unik koncentration på de mest hälsovådliga partiklarna i inomhusluft, levande som döda, vilket inbegriper mikrober som virus, bakterier, fragment av mögelsporer och allergener.

Vi är framförallt verksamma på marknaderna i EU, USA och Asien.

Skulle du kunna berätta lite mer om er teknologi och vad som utmärker den och era produkter på marknaden?

Vi har två patenterade teknologier – CellFlow och IonFlow där den sistnämnda togs fram först.

Våra produkter, utvecklade genom CellFlow och IonFlow, är konkurrenskraftiga luftrenare med effektiv avskiljning av partiklar och kapacitet att oskadliggöra mikrober såväl i luften som på ytor. De är tysta och utmanar konventionella luftrenare med mekaniska filter, som måste bytas ut, vilka idag dominerar marknaden. Våra produkter baserade på IonFlow teknologin har inga filter som måste bytas ut, vilket är bra både för miljön samtidigt som det för kunden blir ett one time buy. Vad folk inte tänker på är att dålig luft är lika hälsovådligt som att t.ex. äta ohälsosam mat, denna fråga börjar bli mer aktualliserad, vilket den till viss mån blivit i och med Corona.

LightAirs två produktfamiljer för luftrening skapar helt enkelt stora möjligheter för en förbättrad och hälsosam inomhusluft i bland annat hem, skolor och arbetsplatser.

Våra luftrenare genererar miljarder elektroner per sekund som förvandlas till negativa joner när de kommer i kontakt med syremolekylerna i luften som sedan uppsamlas i en kollektor som man sedan enkelt rengör. Produktionen av elektroner resulterar i en koncentration på mer än 250 000 negativa joner per cm3 uppmätt från ett meters avstånd, vilket är så vitt vi vet mer än någon annan joniserande luftrenare någonsin har uppnått tidigare utan allvarliga biverkningar.

Hur arbetar ni idag med försäljning och hur ser ni på det och er intäktsmodell framgent?

Vi jobbar idag med två huvudsektorer, den kommersiella marknaden och konsumentmarknaden.

På konsument sidan så fokuserar vi främst på E-handeln där ca 70 % av alla luftrenare idag inhandlas. Vi har idag en uppsjö av agenter, distributörer och agenter i olika delar av världen. Vi har även återförsäljare som köper in större partier, ex. Elon, som sedan säljer vidare produkterna.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande LightAir, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag skulle vilja slå ett slag för vår B2B-modell, där vi nu säljer prenumerationer på ren luft för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor, skolor och andra arbetsplatser. Vi har sett att våra kunder har en minskad sjukfrånvaro upp till 20 % – företagen sparar pengar samt får en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Det är helt enkelt en Win-Win situation.

Detta växer snabbt och i vår värld så kommer denna affärsmodell att vinna ny mark då vi redan nu ser en stark tillväxt från flertalet kunder på olika marknader.

Kan du nämna tre anledningar till varför LightAir är en bra investering idag?

  1. Corona har verkligen varit en katalysator för vår marknad där folk nu är mer medvetna om luftburna virus och hälsovådliga partiklar i luften, det bör nämnas att vår marknad, utan Corona, växer 10 % årligen. De flesta virus är luftburna vilka vi reducerar i hemmet och på arbetsplatsen.
  2. Sedan jag klev in som VD för ett år sen så har vi gjort ett flertal strukturella och organisatoriska förändringar, där vi har effektiviserat verksamheten samt rekryterat personal med högre kompetensnivå. Utan duktiga medarbetare kan du ha världens bästa produkt men det funkar ändå inte, men nu har vi både och.
  3. Våra teknologier är unika där vi har hållbara produkter med skandinavisk design som effektivt renar luften vid låg ljudnivå samt låg energiförbrukning. Samtidigt så vill jag poängtera att vi ständigt strävar efter vidareutveckling för att stärka vårat erbjudande och marknadsposition.