Intervju med Infreas VD Tony Andersson


2020-06-26


VD Tony Andersson

"Jag skulle tro att vi kan prestera 15-20 % årlig tillväxt i bolaget, vilket bör göra oss till ett attraktivt investeringsalternativ."

För de som inte tidigare har hört talas om Infrea, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Jag brukar säga att Infrea är ett bolag som får samhällen att fungera och att vi är en industrigrupp under uppbyggnad med fokus kring infrastruktur i Sverige. Infrastruktur är ju såklart ett brett begrepp. Vår nisch är inom Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp och vi bygger, renoverar och anlägger på de områden och ytor som finns utanför hus och byggnader. Det är ju så att städerna vi bor i blir äldre varpå underhållet tenderar att öka. Samtidigt växer våra städer och byggs ut med ny infrastruktur, våra miljöproblem blir större och vi som individer ställer högre krav på vår infrastruktur. Alla dessa faktorer driver efterfrågan av våra tjänster och det gynnar vår tillväxt. Infrea både underhåller och bygger nytt vilket gör att vi kan kapitalisera på båda dessa delar. Inräknat de senaste förvärven vi har gjort tror jag att vi under 2020 kommer att omsätta strax under 1 miljard kronor.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben och bolag idag?

Infrea består av flera lokala dotterbolag som slåss och fajtas varje dag på sin lokala marknad med anbud på service- och underhållskontrakt eller anbud för projektkontrakt inom mark- och anläggning samt vatten och avlopp. Ett projekt är till exempel att vi ska bygga s.k. fisktrappor under bilvägar så att fisken kan gå upp genom vägtrumman. Andra kontrakt kan vara att vi ska anlägga cykelvägar, parkeringar eller en ny asfaltsväg samt markarbeten. Dessa affärer görs helt lokalt i dotterbolagen. Efter att Infrea förvärvat ett bolag hjälper vi dem att kunna fortsätta växa. Vi stöttar dem med ledningsstöd och hjälper dem med investeringar osv. Infrea som industrigrupp har en decentraliserad verksamhetsmodell, vilket vi bedömer skapar bäst förutsättningar för optimalt resultat. Dotterbolagen ges lokalt ansvar och har en egen målstyrning för både resultat och utveckling.

Ni har ju historiskt genomfört ett antal förvärv. Skulle du kunna berätta mer kring vad det är för typ av målföretag ni kommer att leta efter framöver för att potentiellt förvärva? Exempelvis vad gäller storlek, affärserbjudande, och verksamhet?

Vi letar efter företag som geografiskt passar in, d.v.s. att våra företag inte ”kliver på varandra”, så att vi kan bygga en större geografisk närvaro. Bolagen ska ha mellan 100-300 miljoner kronor i omsättning och kunna visa att de är uthålliga och lönsamma. Vi vill inte köpa ett bolag där ledningen försvinner utan de ska finnas kvar ett tag. Gärna bolag där det är ett par år kvar tills generationsskifte eller att de med deras befintliga kassaflöde inte kommer vidare dit de vill. Då kan vi ta dem vidare utan att förändra deras organisationsstruktur alltför mycket. Multipelmässigt så köper vi för omkring 3-5x EBIT, vilket resulterar i ett multipelarbitrage i samband med att de inkluderas i vår börsnoterade koncern.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade. Hur tror du att Infrea kommer påverkas av Covid-19 under resten av 2020?

Jag tror att alla blir påverkade på något sätt, men från vår ståndpunkt så följer vi alla riktlinjer och regler. Vi hade en väldigt stor orderstock när vi gick in i krisen vilket var väldigt positivt för oss. Det som drabbat oss är lite högre sjukfrånvaro och att något enstaka projekt har skjutits på tiden. Men vi har faktiskt anställt personal för att klara av vårens produktion. Som läget ser ut idag har vi full produktion och har inte drabbats nämnvärt av krisen. Samtidigt kan vi självklart inte säga exakt hur det kommer att se ut under resten av året. Men med de stora och långa projekt vi har så känns det som att vi står rätt starkt positionerade. Skulle svenska Staten dessutom ”trycka på knappen” för att öka investeringar i infrastrukturen som en åtgärd för att komma ur det nationella krisläget – då är det såklart något som gynnar Infrea ytterligare.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under resten av 2020 gällande Infrea, vad skulle det i sådana fall vara?

Första kvartalet är ju alltid vårt svagaste, kvartal två brukar vara starkare, kvartal tre brukar falla ner lite mot kvartal två (p.g.a. semestermånader) och kvartal fyra brukar vara vårt starkaste kvartal. Vi har ju som sagt en stark orderingång och har vunnit flera bra avtal. Parallellt så arbetar vi med att hitta ytterligare förvärv som vi kan genomföra och jag hoppas att vi kan komma i mål med något på denna front inom en snar framtid.

Kan du nämna tre anledningar till varför Infrea är en bra investering idag?

  1. Jag hoppas att Infrea uppfattas som det lite stabilare investeringsalternativet. Historiskt så har ju nästan alla våra dotterbolag startats på 1990-talet, en tid under vilken vi hade en stor finanskris i Sverige, sen kom IT-kraschen, sen krisen 2008 osv. Alla dessa kriser har dessa bolag bevisligen tagit sig igenom, så tittar man på vår verksamhet och bransch så är den över tid mer konjunkturstabil än många andra.
  2. Vi har antagit en utdelningspolicy som säger att 30 % av moderbolagets resultat efter skatt ska delas ut. Det betyder även att 70 % ska återinvesteras, varför jag tror vi är uthålliga och samtidigt kan lämna lite utdelning.
  3. Vi är ju ganska unga på börsen och jag vill påstå att för den som vill vara med på en tillväxtresa – något jag tror vi kan uppnå med vår affärsmodell – så kan det ge god avkastning att köpa vår aktie. Jag skulle tro att vi kan prestera 15-20 % årlig tillväxt i bolaget, vilket bör göra oss till ett attraktivt investeringsalternativ. Slutligen är vi ju en bra investering om man tror på svensk infrastruktur och att den marknaden kommer finnas kvar och inte försvinner.