Intervju med Impact Coatings VD Torbjörn Sandberg


2021-02-02


VD Torbjörn Sandberg

”Vätgas överlag har ett mycket starkt momentum vilket vi vill kapitalisera på”

För de som inte tidigare har hört talas om Impact Coatings, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Impact Coatings startades 1997 som en spin out från Linköpings Universitet och har sedan dess tuffat på ordentligt. Vi är idag cirka 30 anställda och är fortsatt baserade i Linköping, varifrån bolaget utvecklar, tillverkar och levererar produktionsteknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig ytbeläggning. Vi har därutöver även säljkontor i Sydkorea för den ostasiatiska marknaden samt i Italien för Sydeuropa.

Vi sysslar med PVD (physical vapor deposition) vilket är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Det är en ren ytbeläggningsmetod, utan föroreningar och hälsorisker, som alltmer ersätter smutsiga våtkemiska ytbehandlingar inom industrin.

När det kommer till själva produkterna så erbjuder vi produktionslösningar i form av unika egenutvecklade beläggningsmaskiner, inklusive eftermarknadsförsäljning. Utöver det gör vi även beläggningstjänster i våra egna lokaler i Linköping.

Vi arbetar främst inom tre segment:

Inom området vätgas och bränsleceller levererar vi helhetslösningar med produktionsmaskiner och beläggningsmaterial för flödesplattor, som är nyckelkomponenter i bränsleceller. Initialt, för utveckling och lågserietillverkning, erbjuder bolaget beläggningstjänster med det patenterade Ceramic MAXPHASE och andra beläggningsmaterial. Vår strategi är att jobba med de stora fordonstillverkarna och ledande underleverantörer som ska tillverka bränsleceller till fordonsindustrin. Här har vi redan knutit till oss Hyundai.

Erbjudandet inom metalliserande beläggningar utgörs av kostnadseffektiv produktionsteknologi för att lägga olika typer av metallskikt på plastkomponenter. Det handlar främst om komponenter som finns i nya säkerhetsfunktioner och i framtida funktioner för självkörande bilar. Ett exempel är radomer, radartransparata emblem, som sitter i nya bilar framför en fordonsradar. Men vi tittar också på applikationer inom IoT.

Inom det dekorativa segmentet säljs beläggningssystem för mycket nötningståliga dekorativa keramiska beläggningar för produkter av metall. Användningsområden är t ex klockor, glasögonbågar, smycken och andra accessoarer.

Ni har en spännande teknologi som kan användas inom flertalet områden, finns det något område ni satsar extra på idag?

Det är framförallt två områden:

Bränsleceller – här händer det extremt mycket just nu både nationellt och internationellt vilket vi vill kapitalisera på. 470 mdEUR skall satsas bara inom EU inom detta område fram till 2050, vilket säger en del om potentialen. Vi ser även stor potential i Kina och Korea vilka båda har ambitiösa mål kring införandet av olika typer av applikationer och fordon som drivs på vätgas.

Metalliserande – Vi ser även stor potential att kunna kapitalisera på fordonsäkerhet i stort, här ser vi till att säkerhetssystemen funkar bättre och på kostnadseffektivt sätt. Det är många regleringar på gång som kommer driva stark tillväxt inom detta område vilket vi vill vara en del av. 

Hur arbetar ni med försäljning idag inom era olika områden?

Direktförsäljning är tanken bakom vår kanalstrategi, i vissa fall samarbetar vi med agenter och partners men vi tillhandahåller komplexa maskiner och säljprocessen är därmed något komplicerad varför vi främst säljer själva i dagsläget. Områdena bränsleceller och säkerhetssystem är relativt nya så vi får se hur detta kommer att se ut framgent.

Ni har idag ett samarbete med Hyundai, skulle du kunna berätta lite mer om det och hur ni ser på samarbetet framgent?

Vi tecknade ett utvecklingsavtal med Hyundai i slutet av 2019 med följande huvuddelar:

  • Vi arbetar tillsammans för att ta fram beläggningslösningar för bränsleceller, huvudsakligen för fordonstillämpningar.
  • Vi har etablerat ett kontor i Korea som har två mål. Vår personal skall hjälpa Hyundai med utförandet av utvecklingsavtalet och genomföra strategin. Den lokala personal skall också sälja mot andra kunder på den asiatiska marknaden och kontoret agerar på så vis som en hub.
  • När vi tillsammans med Hyundai har tagit fram något vi vill kommersialisera så kommer vi att koordinera försäljning för att nå målmarknaden.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande Impact Coatings, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi väljer att vara försiktiga och ger inga prognoser eller liknande, därför är mitt tips att helt enkel hänga med så får ni se!

Kan du nämna tre anledningar till varför Impact Coatings är en bra investering idag?

  1. Vi har hela bränslecellsområdet där vi har en stark position idag, inte minst tack vare samarbetet med Hyundai. Vätgas överlag är i ett mycket starkt momentum vilket vi vill kapitalisera på.
  2. Metallisering av plast är en viktig del inom självkörande bilar och våra produktionslösningar ligger i framkant.
  3. Vi har starka ägare i Accendo Capital och Hyundai. Accendo är en aktiv finansiell ägare och Hyundai en stark industriell ägare. Båda är representerade i bolagets styrelse.