Intervju med IA Industriarmaturs VD Jan-Eric Nilsson


2020-07-07


VD Jan-Eric Nilsson

"Vi har en internationellt skalbar affär och verkar på en global marknad under strukturell tillväxt där det redan idag finns starka drivare till att investera i nya digitala lösningar, lösningar som vi kan erbjuda."

För de som inte tidigare har hört talas om IA Industriarmatur Group (under namnbyte till Gomero Group), kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi hjälper kunder inom energisektorn att skapa långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, genom att erbjuda utveckling och försäljning av uppkopplade tjänster och produkter – framförallt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer. Vi har varit på marknaden länge och senaste åren har vi märkt att våra tjänster blivit allt mer efterfrågade i samband med en utbredd digitalisering av samhället och vikten av att bygga s.k. ”smarta elnät”. För dessa nät blir underhållsfrågan allt mer kritisk, där våra uppkopplade lösningar ger kunderna bättre funktionalitet, effektivare processer och skapar mervärden som tillståndsbaserad övervakning, rapporter och analyser. Vi försöker skapa en kostnadseffektiv process och ett kostnadseffektivt underhåll kring våra lösningar, vilken bygger på just uppkoppling och automatisering. Vår huvudaffär, som driver vår tillväxt, är vår produktfamilj SIPP som är kontrollutrustning som dels kontrollerar att transformatorer inte läcker kylningsolja, dels kontrollerar att den oljefångstgrupp som finns under transformatorn är tät och inte läcker. Vi säkerställer även att det alltid finns plats för oljan i den avsedda ”gropen” ifall det skulle bli ett haveri, och säkerställer att det regnvatten vi automatiskt tömmer ut inte innehåller någon olja. Vi lever och verkar i en spännande tid, en tid då digitalisering skapar möjligheter till ett effektivare hållbarhets- och miljöarbete vilket ligger högt på agendan hos våra kunder – en trend som såklart gynnar oss och vår tillväxt.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

Vår intäktsmodell bygger på en kombination av abonnemang och tjänster, samt en engångsinvestering i vår uppkopplade produkt. Vilket innebär att kunden gör en grundinvestering i uppkopplad utrustning och sedan betalar en årligt återkommande avgift för abonnemang och tillhörande tjänster. Vi har kunder i nio länder idag vilka alla är medelstora till stora energibolag. Utöver stabila kassaflöden och förbättrad likviditet så resulterar även vår intäktsmodell i att vi får en väldigt nära relation till våra kunder över hela produktlivscykeln.

Under Q1-20 ökade ni er omsättning med 6 % och visade samtidigt ett positivt EBITDA-resultat om +0,1 MSEK, vilket kan jämföras med -0,7 MSEK under Q1-19. Vilka faktorer har varit drivande till den positiva utvecklingen under årets första kvartal?

I huvudsak är det två saker; våra lösningar har varit föreskrivna hos fler kunder för ny- och ombyggnadsprojekt än tidigare, detta tillsammans med vår satsning under 2019 med en ökad bearbetning av kunder internationellt, har burit frukt. Vi har inlett ett antal nya kundrelationer vilket i stort sett alltid startar med ett pilotprojekt där kunden vill ”känna och klämma” på produkten och tillhörande system. Dessa pilotprojekt tar vi betalt för, vilket således bidragit till vår tillväxt under kvartalet. Dessutom kan tilläggas att vi i Sverige haft en ganska mild vinter i år, vilket gjort att många om- och nybyggnadsprojekt har kunnat komma igång tidigare än vanligt. Historiskt är första kvartalet ett svagt kvartal för oss, men vi ser att just den milda vintern gynnade oss. Samtidigt bidrar vår internationella expansion till att vi kan jämna ut våra kvartal, exempelvis har vi affärer i Australien vilka har sommarperiod när vi har vinterperiod.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade. Hur tror du att IA Industriarmatur Group kommer påverkas av Covid-19 under resten av 2020?

Förutom att vi självklart följer myndigheternas riktlinjer för att värna vår personal och omgivning är det framförallt reserestriktionerna som påverkar oss. Vi har partners på våra exportmarknader som är hyfsat självgående men som behöver hjälp med att sätta igång pilotprojekt och starta upp nya kunder. Samtidigt har dessa begräsningar skyndat på saker som vi haft i planeringsportföljen sedan en tid tillbaka, t.ex. remote installation och remote utbildning, d.v.s. via digitala verktyg stötta våra kunder och partners aktivt i deras processer. Vi kan nu i princip vara online med ”ögon och öron” från distans där vi kan följa processer och hur installationer går och därmed kliva in och hjälpa till att säkerställa en kvalitetssäkrad process.

Sen är vi såklart drabbade av den allmänna oron pga pandemin vilket sammantaget har inneburit att vi behövt dra ner bemanningen, både av anställda och konsulter. Att investeringsviljan i största allmänhet sjunker blir såklart en påverkande faktor, samtidigt som jag tycker att vi ändå hyfsat väl har lyckats motverka effekten av detta.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under resten av 2020 gällande IA Industriarmatur Group, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi har varit noterade i ungefär två år, en tid som initialt handlat mycket om att anpassa organisation och personal att verka i en noterad miljö och samtidigt vidareutveckla vår uppkopplade affär. När vi gick in i 2020 kände vi oss redo att ta oss ann ett spännande år. Vi tecknade ett antal ramavtal med stora kunder i Sverige under början av året och hade goda förhoppningar om att dessa skulle bära frukt. Det vi ser i ”kristallkulan” är en fortsatt viss försiktighet till följd av rådande marknadsläge kommer att gälla under hela 2020. Dock är det inga förlorade affärer utan projekt inom ramen för de nya digitaliseringsinitiativen som finns på marknaden tror vi kommer ge effekt först under 2021. Men, vi har samtidigt en god kostnadskontroll och ett bra kassaflöde, varpå vi kan stå väl rustade för att kapitalisera på en potentiellt stark tillväxtfas efter pandemin.

Kan du nämna tre anledningar till varför IA Industriarmatur Group är en bra investering idag?

  1. Vi har en marknadsledande position i Sverige och vi har validerat vår affärsmodell. Det ger oss starka referenser vilket är en stor fördel när vi går in i nya marknader.
  2. Vi har en kompetent organisation på plats, vi är skuldfria, vi har ett positivt kassaflöde, bra kassalikviditet och god soliditet. Jag tycker därmed att vi som bolag står oss väldigt starkt.
  3. Vi har en internationellt skalbar affär och verkar på en global marknad under strukturell tillväxt där det redan idag finns starka drivare till att investera i nya digitala lösningar, lösningar som vi kan erbjuda.