Intervju med Hubso Groups VD Josefine Abrahamsson


2021-07-05


VD Josefine Abrahamsson

"Vårt främsta mål under 2021 är att fortsätta accelerera vår tillväxt med de varumärkena vi har i vår portfölj idag. Ett par av våra varumärken har inte funnits så länge, men som vi tror kommer att visa bra resultat under året."

För de som inte tidigare har hört talas om HUBSO Group, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

HUBSO startades under 2017 och vi är idag en D2C (”direct-to-consumer”) e-handels hub för influencers, där vi hjälper influencers med hela infrastrukturen kring att bygga sitt eget varumärke. Vi sitter på know-how och tar fram varumärke, strategi, säkerställer finansiering och sköter det operativa. Influencern är sedan med och driver försäljning och marknadsför varumärket. Idag har vi tio varumärken och har både internationella och nordiska profiler i vår portfölj. Genom våra etablerade varumärken bedriver vi försäljningen internationellt men har idag störst fokus på Norden.

Vår affärsmodell består av att vi ingår samarbetsavtal med välrenommerade influencers som bedöms ha god potential att skapa ett kommersiellt framgångsrikt varumärke. Till skillnad från traditionell influencer marketing arbetar vi med att nyttja och bygga vidare på det upparbetade förtroendekapitalet som finns runt influencern. Mycket bygger på relationen mellan influencern och dess följare. Idag har vi byggt upp en etablerad infrastruktur för influencern, vilket gör oss snabba och effektiva i att etablera ett varumärke kring profilen och använda den faktiska efterfrågan som redan finns bland profilens följarskala. Under maj månad och i slutet av mars presenterade vi våra två senaste partnerskap, Josephine Qvist och Emelie Lindmark. Emelie är vår första internationella influencer och i båda dessa partnerskap har vi även en option till att bolagisera varumärket med majoritetsägande.

Inom HUBSO Group ingår även Magemail som är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer.

HUBSO AB ägs sedan 2020-04-15 av HUBSO Group AB (publ).

Vilka trender och drivkrafter ser du gynnar er framgent?

Sedan starten 2017 kan vi se att e-handelsmarknaden och influencer marketing har mognat. Med det kan man se att det primärt för vår del är två trender som jag ser kommer kunna gynna oss framgent. Den första och kanske viktigaste trenden är förstås hur vi pga Covid-19 fått en acceleration av utvecklingen kring e-handel. HUBSO har endast e-handel i blodet och vi har förstås också fått ta del av den ökade handeln på nätet. Jag ser att denna utveckling kommer att fortsätta ett tag till vilket kommer gynna alla som redan är etablerade e-handlare och kanske lite mer de aktörer som är renodlade e-handlare. Den andra är hur varumärken använder sig av influencers för att bygga varumärke och öka försäljningen. Tidigare var det mer etablerat med gästkollektioner och enstaka kampanjer för influencers men nu kan vi se att profiler kan bygga sina egna varumärken som bygger på en mer långsiktig affär mellan profilen och dess följare. Vi har positionerat oss för denna utveckling och har arbetat fram ett ”proof-of-concept” för vår affärsmodell. Digitaliseringen och e-handel är starka trender som har inneburit stor förändring för retail men som är till vår fördel. Vi ser att vi ligger bra strategiskt positionerade för att få medvind i digitaliserings- och e-handels trenden.

Under 2019 och 2020 har vi även justerat vår produktion och producerar med över 98% inom Europa. Idag har vi en geografiskt närmare produktion vilket minskar ledtiderna än mer och möjliggör snabbare produktionscykler. 

I första kvartalet har ni rapporterat en imponerande tillväxt, vad har ni för mål under 2021 och vilka ser du som era största utmaningar framgent? 

Vårt främsta mål under 2021 är att fortsätta accelerera vår tillväxt med de varumärkena vi har i vår portfölj idag. Ett par av våra varumärken har inte funnits så länge, men som vi tror kommer att visa bra resultat under året. Vårt samarbete med Emelie Lindmark, vilket är vår första internationella influencer, har vi förstås ett stort fokus på och är så klart spända på att se vad det partnerskapet får för utfall. Vi har nu ett starkt momentum, så vi kommer att följa vår strategi kring tillväxt och säkerställa att vi fortsatt har rätt resurser för att möta den efterfrågan som finns.

Vi har högt uppsatta förväntningar för helåret som vi tror oss kunna leverera på även om de kommer vara en utmaning att klara av att växa verksamheten för att nå våra förväntningar på både kort men även lång sikt. Denna utmaning är inte bolagsspecifik och jag ser med ett starkt Q1 i ryggen att vi besitter en bra position för att leverera ett bra 2021.

Vad är din vision med HUBSO Group i det längre tidsperspektivet?

Vår vision i det längre tidsperspektivet är att bli en ledande D2C-hub i Europa. Vi vill fortsätta att skapa helheten och infrastrukturen i vår hub som vi nu har etablerat. Det gör oss ännu mer snabbfotade och effektiva för att kunna bibehålla vår tillväxt som även leder till lönsamhet. Andra marknader kan bli intressanta vid rätt matchning av profil men vi fokuserar nu framför allt på den europeiska marknaden som vi dessutom kan bäst.

Om du för en investerare skulle belysa något extra intressant att bevaka under 2021 gällande HUBSO Group, vad skulle det i sådana fall vara?

Med det faktum att vi har två nyligen signerade profiler så är utveckling av deras egna varumärken viktiga att följa, vilket även kan påvisa hur väl vi kan leverera med en mer internationell profil. Vi har tidigare befunnit oss i en uppbyggnadsfas, men nu med vår etablerade helhet och de tillgångar vi nu besitter tror vi att det kommer bli extra intressant att följa hur vi lyckas att skala upp under det kommande året.

Kan du nämna tre anledningar varför HUBSO Group är en bra investering idag?

  1. För det första, så har vi nu ett ”proof-of-concept”. Idag har vi etablerat en stabil position och kommit ur en uppbyggnadsfas som vi kan skala upp ifrån. Inom bolaget har vi nu ett starkt know-how, tredjepartslösning och data som skapar goda möjligheter för att kunna kapitalisera.
  2. För det andra så växer både E-handel och influencer marketing starkt och vi är bra positionerade mot de förändringar som sker inom retail. Vi är en innovativ e-handels hub som är strategiskt rätt positionerade för de trender och drivkrafter vi kan se inom marknaden – vi är en del av framtidens retail.
  3. Till sist, det faktum att vi har med relativt små resurser fått traction på de varumärken vi har byggt upp. Idag har vi en bra portfölj med varumärken och profiler som adresserar en internationell marknad som vi ser är en stark anledning för att kunna skapa tillväxt och lönsamhet.