Intervju med Freja eIDs VD Johan Henrikson


2021-02-23


VD Johan Henrikson

"Vi visade under 2020 att motorn verkligen är igång i verksamheten nu och vi visade en stark tillväxt, nu är det rätt tid att kliva in och vara med på vår fortsatta tillväxtresa."

För de som inte tidigare har hört talas om Freja eID, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

I grund och botten erbjuder vi en plattformstjänst, en slags mötesplats mellan användare och tjänster som grundar sig i säkerställd användardata. Vi säkerställer helt enkelt identiteter som medför säker signering och personlig data man delar i olika sammanhang.

Går man ett år tillbaks så hette vi Verisec, vi bytte dock bolagsnamn i höstas till Freja eID då vi sålde av en del av vår verksamhet inom tredjepartsförsäljning – och har nu renodlat verksamheten mot Freja eID. Freja eID är en mobil e-legitimation som kan användas för att identifiera dig online, men också i fysiska sammanhang och till andra individer.

Ni har en spännande lösning som kan användas inom flertalet områden, finns det någon typkund ni satsar extra på idag?

Både ja och nej, när vi började med Freja eID så insåg vi att vi vill skapa en tillitskänsla för lösningen – det grundar sig ju i att man litar på lösningen. Då jobbade vi medvetet mot offentlig sektor och kundlistan består fortsatt till störst del av dessa typer av kunder. Men vi jobbar brett i olika segment, bland annat mot dagligvaruhandel, spelbolag, e-hälsa etc. Helt enkelt branscher där man ser ökad digitalisering, vilka mognar olika snabbt. Ett exempel är spelbranschen som kommit långt kring säker identifiering, ser man däremot dagligvaruhandeln som varit lite långsammare, men vi ser nu ökad mognad även här. Tid till annan så fokuserar vi på branscher men generellt är vi öppna inför alla branscher. Vi letar primärt efter bolag och tjänster som har många kunder där det finns ett stort genomflöde av transaktioner och där det finns en stor nytta för tjänst.

Kan du berätta om hur er affär- och intäktsmodell ser ut och hur ni arbetar kring försäljning?

Det är transaktionsbaserat, vi tar betalt för transaktioner vilket är vanligt vid signering och ID-lösningar. När någon loggar in så tjänar vi helt enkelt pengar. Men vi har också identifierat att det finns vissa kunder, ex. kommuner, som önskar en annan struktur, därför erbjuder vi även en prenumerationsavgift per anställd där vi kan erbjuda fast pris som ett abonnemang.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande Freja eID, vad skulle det i sådana fall vara?

I samband med vår Q4-rapport så publicerade vi ett antal intressanta nyckeltal, jag skulle kolla på hur de här nyckeltalen och KPIer utvecklar sig framöver och hur dessa kan skapa en positiv växelverkan framgent.

Kan du nämna tre anledningar till varför Freja eID är en bra investering idag? 

  1. Vi visade under 2020 att motorn verkligen är igång i verksamheten nu och vi visade en stark tillväxt, nu är det rätt tid att kliva in och vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
  2. Området som helhet kring användardata är otroligt hett just nu, och ser man exempelvis till USA så värderas bolag likt Freja eID till betydligt högre multiplar.
  3. Den mest uppenbara anledningen är ju att vi har en konsumentprodukt som du som investerare kan påverka själv genom att öka intresset i stort!