Intervju med Exalts VD Fredrik Armandt


2020-07-08


VD Fredrik Armandt

"Med stöd av vår affärsplan räknar vi med en dubblerad omsättning med bibehållen rörelsemarginal inom några år."

För de som inte tidigare har hört talas om Exalt, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar? 

Exalt är ett bolag inom IT-branschen som etablerades redan 2005. Vi erbjuder säkra nätverkslösningar, både trådbundet och trådlöst. Långsiktiga kundrelationer har blivit ett mantra och vi levererar lösningar till bl.a. telekomsektorn, fastighetsbolag, stadsnät, myndigheter m.fl. som kräver en pålitlig partner samt hög och säker tillgänglighet i sin nätverksinfrastruktur.

Skulle du kunna berätta om vad ni erbjuder för tjänster inom era olika affärsområden och vad ni tror kommer driva framtida tillväxt?

Inom IT-infrastruktur levererar Exalt installation av koppar och fibernät. Förutom installation erbjuder vi tjänster som design, drift, underhåll och felsökning. Transmissionslösningar för telekomsektorn med installation och uppgraderingar av operatörernas backbonenät är också viktig del i vår leverans. Inom affärsområdet Säker Kommunikation ingår lösningar för att säkra upp både användare och centrala resurser inom cybersäkerhet samt erbjuda trådlösa och trådbundna nät med hög tillgänglighet. Framtidens tillväxt kommer med stor sannolikhet ligga inom managerade tjänster inom säkra nätverkslösningar i kombination med ökad produktförsäljning.

Ni kommunicerade i höstas att ni ser över utveckling av nya tjänster och affärsområden, kan du berätta lite om hur det går och vad ni tittar på?

Att säkra upp kommunikationen och lagra data har blivit en kärnfråga för många företag. Kraven från myndigheter på hur man lagrar och säkrar data ökar ständigt. Utvecklingen går snabbt och behovet hos företagen är stort då kunders egna resurser inte räcker till. Eftersom vi redan idag sköter drift hos ett antal företag så är det naturligt för oss att utveckla vårt erbjudande och erbjuda ett utökat och breddat ansvar. Managerade tjänster för cybersäkerhet och lagring/back-up av data (även så kallad ”Big Data”) är något vi ser som framtida tjänster. Vi ser våra framtida lösningar i en kombination av egna tjänster och molnstjänster från etablerade spelare.

Var ser du att Exalt är om tre år?

Med stöd av vår affärsplan räknar vi med en dubblerad omsättning med bibehållen rörelsemarginal inom några år. Målsättningen är att succesivt öka leveransen av managerade tjänster inom nätkommunikation, cybersäkerhet och datalagring. Allt detta sköts från vår etablerade SNOC (Secure Networks Operation Center). En geografisk tillväxt ligger också i vår framtida plan.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Exalt, vad skulle det i sådana fall vara?

Under 2020 fortsätter vi arbetet utifrån den nya affärsplan som fastställdes under hösten 2019. En viktig del i vår framtid är att bygga en effektiv säljorganisation. Exalt har sedan starten utvecklats helt utan egen säljorganisation. Man har helt enkelt utvecklats genom trygga och långsiktiga kundrelationer. Kunder som också pratar med andra kunder (”Word Of Mouth”-effekten). Lägger vi nu tyngdpunkt på ny säljorganisation så kommer tillväxten. Dessutom kommer vi också knyta till oss nya leverantörer inom nät, säkerhet och datalagring. Under 2019 och 2020 året har vi skrivit nya avtal med bl.a. Fortinet och Arista. Här ser vi utrymme för ytterligare 2-4 leverantörer.

Kan du nämna tre anledningar till varför Exalt är en bra investering idag?

  1. Exalt är ett välskött bolag med starka finanser och ökad likviditet. Ända sedan starten har man visat positiva siffror.
  2. Exalt är i dag lågt värderat, i runda tal värderas Exalt till eget kapitalet.
  3. Med ny säljorganisation och ökat tjänsteutbud, kommer vi kunna bredda vårt erbjudande till redan etablerade kunder och samtidigt öka antalet nya kunder.