Intervju med Crunchfish VD Joachim Samuelsson


2020-04-02


VD Joachim Samuelsson

"Crunchfish med sina innovativa interaktionslösningar, som till och med har stöd för offline-transaktioner när varken betalaren eller mottagaren är uppkopplad mot betaltjänsten, menar jag därför står inför ett stort genombrott."

För de som inte tidigare har hört talas om Crunchfish, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Crunchfish grundades 2010 för att utveckla och kommersialisera tekniska lösningar för mobiltelefoni. Vi var bland de första i världen att aktivt arbeta med mobil geststyrning och har sedan 2014 därutöver arbetat med att utveckla teknologi kopplat till närhetsbaserad interaktion. Sedan 2016 är vi noterade på Nasdaq First North Growth Market och vår vidareutveckling har lett oss till interaktionslösningar för mobil betalning, vilket idag är vårt huvudsakliga fokus. Vi har börjat bearbeta Indien, världens mest snabbväxande mobilbetalningsmarknad, eftersom den marknaden exploderar just nu. Efter att indiska regeringen infört noll­taxa på mobila realtidbetalningar även för handlare så kommer övergången från ett kontantsamhälle till mobila betalningar gå än snabbare. Crunchfish med sina innovativa interaktionslösningar, som till och med har stöd för offline-transaktioner när varken betalaren eller mottagaren är uppkopplad mot betaltjänsten, menar jag därför står inför ett stort genombrott.

Gällande Indien, kan du berätta lite mer vilken marknad du ser att ni möter?

Indien är en gigantiskt stor och dynamisk marknad för mobila betalningslösningar. Majoriteten av Indiens 60 miljoner handlare tar idag bara emot kontanter, samtidigt som den indiska regeringen ”pushar på” för att digitalisera betalningarna. Utvecklingen kommer framöver gå ännu snabbare då regeringen efter årsskiftet förbjudit betaltjänster att ta ut transaktionsavgifter av handlarna för realtidsbetalningar. Tillväxten för realtidbetalningar är mycket hög, över 7 % i månaden, eller över 100 % på årsbasis. Under de kommande åren estimeras ytterligare 40 miljoner indiska handlare att genomgå en digitalisering för att kunna erbjuda kunder möjligheten att betala med mobilen. Crunchfish siktar på att bli standard på denna snabbväxande marknad för mobila betalningar.

Jag skulle gärna vilja höra lite mer om hur er intäktsmodell fungerar gällande mobila betalningar, kan du berätta lite mer om detta?

Vår intäktsmodell utgår från att vi debiterar handlarna en månatlig abonnemangsavgift för varje uppkopplad betalväxel mot den mobila betaltjänsten. Som handlare kan denne antingen enbart abonnera på vår mjukvara, som möjliggör en lokal koppling mellan betaltjänstens personapp och handlarapp, eller alternativt koppla samma personapp till handlarens kassa via Blippits appterminal, och då få betala lite mer i månaden för själva hårdvaran. Med tanke på att det ännu är tidig fas, är själva prissättningsmodellen ännu inte verifierad i marknaden.

Vi siktar på en månadsavgift per uppkoppling för handlaren som varierar mellan 10–50 kr/månad för tillgång till vår interaktionsmjukvara, beroende på om mjukvaran ska användas endast med online-uppkoppling, online by proxy eller med båda parter i offline-läge. Givet 60 miljoner handlare i Indien, skulle det innebära en total årlig adresserbar marknad om 7–36 miljarder kronor. Därutöver tillkommer den försäljningspotential som finns för vår hårdvara Blippit. Med 2 miljoner handlare som uppskattningsvis har 3 miljoner uppkopplade terminaler finns det en potential på ytterligare 5-6 miljarder kronor om man räknar på en månatlig abonnemangsintäkt på 150 kronor per månad.

Under slutet av januari släppte ni ett PM gällande er patentsökta teknik som möjliggör mobilbetalning även offline. Kan du berätta lite mer om tekniken och vilka möjligheter detta innebär?

Crunchfish har löst ett stort problem med digitala betalningar genom att erbjuda friktionsfri mobilbetalning även i offlineläge. Lösningen bygger på att man har digitala kontanter i ett säkert minne på sin mobil som antingen kan erbjudas som en kredit eller ett nedladdat saldo. I betalningsögonblicket fungerar alltid transaktionen perfekt eftersom lösningen är oberoende av uppkopplingen till betaltjänsten. Att den uppkopplingen inte fungerar kan bero på instabilt internet, avsaknad av mobiltäckning, strömavbrott eller att själva betaltjänsten ligger nere. Denna patentsökta innovation är ett genombrott och har potential att förändra betalmarknaden globalt och accelerera övergången från kortbetalningar till realtidsbetalningar.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Crunchfish, vad skulle det i sådana fall vara?

Om jag skulle peka på en sak så skulle jag säga att man helt klart borde följa vilka samarbeten och steg framåt vi presenterar gällande Indien och särskilt all kommunikation som bekräftar vår utrullning och intäkter på den marknaden. Detta är högaktuellt och det kommer bli stort när våra interaktionslösningar får fäste på en marknad som Indien eftersom det kommer skala ordentligt. Ju mer vi bevisar oss, desto mer kommer vår bolagsvärdering att öka.

Kan du nämna tre anledningar till varför Crunchfish är en bra investering idag?

  1. Vi har en skalbar affärsmodell och att vi riktar oss till Indien, som är världens snabbast växande marknad inom vår bransch. Att den indiska regeringen nyligen infört noll-taxa på transaktioner även för handlarna, spelar oss rakt i händerna.
  2. Vi har en heltäckande produktportfölj för handlare. Oavsett hur handlarna kopplar upp sig mot betaltjänsten så har vi interaktionslösningar. Vår helhetslösning mot handlare gör att vi blir en intressant och attraktiv aktör att samarbeta med för både betaltjänster och terminalleverantörer. Vi har dessutom en väldigt stark patentportfölj. Skulle vilja våga påstå att det inte finns många bolag i vår storlek som kan matcha vår IP-portfölj.
  3. Jag vill också lyfta fram att Crunchfish består av ett väldigt duktiga medarbetare. Vi är tekniska pionjärer som skapar ny patenterbar teknologi. Förmågan att kunna förstå marknadens behov och utifrån detta omsätta det till produkter har vi verkligen bevisat när det gäller Indien. Nu skall vi exekvera kommersiellt och här finns mycket kompetens och erfarenhet i bolaget. Jag har en mycket stark tilltro till vår potential för att fortsätta växa och skapa värde för våra aktieägare.