Intervju med Bineros VD Charlotte Darth


2020-04-06


VD Charlotte Darth

"Idag har vi ca 500 kunder och en ARR på ca 36 MSEK, vilket i kombination med en låg churn gör att vi har en mycket hög kvalitet på den omsättningen som vi genererar."

För de som inte tidigare har hört talas om Binero, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är en svensk leverantör av IT-infrastruktur och molnbaserade tjänster. Vi är inriktade på den svenska och nordiska företagsmarknaden för molnlösningar och digitala infrastrukturtjänster, där vi hjälper små- och medelstora företag i transformation/tillväxt att få lika bra IT-lösningar som mer storskaliga bolag. En viktig del i vårt erbjudande är att vi kan erbjuda våra tjänster från ett eget miljöcertifierat datacenter i Sverige med svensk support. Datacentret, som vi byggt i samarbete med E.ON, är ett av världens absolut mest klimatsmarta och energieffektiva. En annan fördel med att ha våra servrar på svensk mark är den trygghet det medför gällande data- och integritetsskydd. Den nyligen införda amerikanska ”Cloud Act” innebär att amerikanska myndigheter har rätt att kräva ut uppgifter från alla amerikanska molnleverantörer – oavsett om uppgifterna rent geografiskt lagras på en server i Europa. Om data istället lagras på svensk mark, vilket Bineros data gör, omfattas våra kunder bara av svensk lagstiftning (och delvis av EU-gemensam lag).

Sett till vår marknad ser jag en minst sagt stor tillväxtpotential i och med att företag världen över investerar kraftigt i publika molntjänster och tillhörande infrastruktur. Enligt analysföretaget IDC kommer de globala investeringarna i de publika molnen mer än fördubblas fram till 2023. Från de 229 miljarder dollar som investeringarna landade på under 2019, förutspår IDC att vi kommer se en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 22 %, vilket innebär att investeringarna kommer att uppgå till nästan 500 miljarder dollar när vi når 2023. Molnteknologi kommer i ännu högre grad fortsätta definiera företags möjligheter att konkurrera och arbeta effektivt i framtiden – och det är vår uppgift att möta kundbehoven och tillföra så mycket affärsnytta som möjligt, både genom flexibla erbjudanden och en hög servicenivå.

Jag skulle gärna vilja höra lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, kan du berätta lite mer om den och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

Vi erhåller våra primära intäkter via vår prenumerationstjänst vilket resulterar i årligt återkommande intäkter, s.k. Annual Reccurring Revenues (ARR). Avtalstiderna sträcker sig vanligtvis upp till 12 månader där vi fakturerar månads- eller kvartalsvis, vilket resulterar i ett stabilt kassaflöde för oss, samtidigt som det ger våra kunder en högre flexibilitet då de inte behöver ta stora uppstartsinvesteringar och kostnaderna blir förutsägbara. Idag har vi ca 500 kunder och en ARR på ca 36 MSEK, vilket i kombination med en låg churn gör att vi har en mycket hög kvalitet på den omsättningen som vi genererar.

Under sista kvartalet 2019 slutfördes överlåtelsen av er webbhotellverksamhet till Loopia AB. Kan du berätta lite mer om avyttringen och om ”nya” Binero?

Innan avyttringen var vi en av de ledande aktörerna inom domäner och webbhotell. Efter att följt marknadens utveckling länge tog vi dock beslutet under maj 2019 att söka och identifiera en köpare till vår webbhotellverksamhet, så att det nya och renodlade Binero kunde bli helt fokuserat på att bli en helhetsleverantör av moln-, drift- och infrastrukturtjänster för företag. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och lägger fokus på att hjälpa svenska företag och organisationer att göra resan till molnet. Gällande själva avyttringen är jag mycket nöjd med hur arbetet fortlöpt, under december 2019 kunde vi genomföra en extra utdelning om 3,0 kr per aktie och förslaget från styrelsen till årsstämman är att dela ut ytterligare 8,5 kr per aktie. Total utdelning uppgår då till 11,5 kr per aktie, d.v.s. totalt cirka 229 MSEK i utdelning.

Kan du berätta lite mer om binero.cloud och vilka värdedrivare du förväntar dig från affärsområdet?

Vår nysatsning i form av vår egna publika molnlösning binero.cloud har nu varit i gång i över ett år och vi ser att både intresse och efterfrågan ökar. Binero.cloud vänder sig primärt till utvecklare som vill skapa egna lösningar, och genom att basera vår lösning på OpenStack, som är ett av de snabbast växande mjukvaruverktygen i världen för att bygga och hantera molnplattformar, säkerställer vi att det hela tiden kommer nya verktyg och funktioner som utvecklare efterfrågar. Det är en väsentlig skillnad i vår tjänst jämfört med att använda en proprietär lösning. Med öppna API:er kan utvecklare enkelt automatisera och hantera sin virtuella servermiljö, helt på egen hand. Med binero.cloud får kunden vad vi kallar för ”IT på kran”, där kostnaden för IT-lösningarna kan följa utvecklingen av kundens verksamhet – kunden kan med andra ord köpa exakt den prestanda som behövs för tillfället. Ett målande exempel där ”IT på kran” skulle vara fördelaktigt är om vi använder Skatteverket som fallföretag. Skatteverkets servrar upplever extremt hög belastning under perioden när deklarationen ska skickas in och för att hantera detta måste stora investeringar göras i serverkapacitet, vilket under resterande del av året blir överflödig men likväl ligger kvar med en hög kostnad. Med binero.cloud blir flexibiliteten betydligt högre för användare och våra kunder.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Binero, vad skulle det i sådana fall vara?  

För det första tycker jag det är viktigt att som investerare förstå hur pass omfattande och stor vår adresserbara marknad är, där olika marknadsinstitut prognostiserar årliga tillväxttakter om minst 20–25 %. I enbart Sverige uppskattar vi vår adresserbara marknad till ungefär 40 000 små- och medelstora företag, varav ca 25 000 är företag inom tjänstesektorn. Det är dessa företag vi har valt att rikta oss till, samt myndigheter och kommuner. Vi upplever vår adresserbara marknad som ett blue ocean vilket således ger oss bra möjligheter att fortsätta växa organiskt.

För det andra, i och med Covid-19, så märker vi redan nu konsekvenser i form av att många företag och myndigheter inser behovet och vikten av att digitalisera sina verksamheter och förbättra sin IT-infrastruktur. När den generella investeringsviljan bland företag börjar komma tillbaka tror jag att Binero har en bra möjlighet att kunna tillgodose den potentiellt ökade efterfrågan av de tjänster som vi erbjuder.

Jag nämnde det kort innan och vill slutligen verkligen understryka hur stolta vi är över vårt klimatsmarta datacenter. I takt med att användningen av data ökar så behöver industrin föregångare som verkligen tar sitt ansvar och investerar i klimatsmarta lösningar för molntjänster och datalagring.

Kan du nämna tre anledningar till varför Binero är en bra investering idag?

  1. Vi är en mycket konkurrenskraftig aktör på en stark underliggande marknad i tillväxt som drivs av digitalisering och ett ökat behov av molnlösningar och data- och integritetsskydd.
  2. Vi har en attraktiv affärsmodell som genererar årligt återkommande intäkter (ARR) vilket resulterar i ett bra kassaflöde. Jag vill även lyfta fram att vi har mycket stabila huvudägare som varit med i bolaget länge.
  3. Vi bygger en marknadsorienterad och säljdriven organisation, det är vad jag lägger väldigt stort fokus på nu. Jag tror att effekterna från vårt arbete kommer kunna ses i våra sociala plattformar och på våra hemsidor redan under våren och genom att även komplettera våra befintliga säljkanaler med andra kanaler och partnerskap, vill jag påstå att Binero är väl positionerade för fortsatt tillväxt.