Intervju med Anna Kinell på Genesis IT


2020-05-14


IR-ansvarig Anna Kinell

"Vi fortsätter utvecklingen av vår produkt, med ambitionen att vara det mest heltäckande och bästa alternativet för bolag inom vår nisch."

För de som inte tidigare har hört talas om Genesis IT, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Genesis IT har utvecklat ett molnbaserat affärssystem som heter iFenix med fokus på stöd för kedjestrukturer. Bolaget har eget datacenter i Luleå där vi utvecklar, driftar och levererar tjänsten iFenix till våra kunder. Bolaget äger även ett sekundärt datacenter (i en annan fastighet) för att långsiktigt och på bästa sätt leverera hög säkerhet och tillgänglighet av tjänsten. Vi gillar att ha kontroll över hela kedjan, från produkt till serverhall. Vår marknad återfinns framför allt inom butikskedjor eller partihandel med kedjestruktur samt enskilda butiker och grossister.

Jag skulle gärna vilja höra lite mer om era produkter, kan du berätta lite mer om er produktportfölj och hur ni driver intäkter genom era produktsegment idag?

Vår produkt består av det monbaserade affärssystemet iFenix. iFenix är abonnemangsbaserat så en kund har möjlighet att välja hela eller delar av den funktionalitet vi levererar inom ramen för produkten. iFenix är ett framtidssäkert och totalintegrerat affärssystem som inte kräver konsulter eller långa startsträckor för att komma igång. Vårt affärssystem är ett modernt system som utvecklats för att tillgodose morgondagens krav i både fysisk och digital handel. Det område som är vår styrka är när det kommer till komplexa kedjestrukturer. För ett kedjekontor kan vi tillhandahålla flertalet funktioner för att kunna detaljstyra olika delar i verksamheten såsom masterdata, prissättning, kampanjer och sortiment. All data presenteras i realtid från respektive butik vilket gör att kedjan får både kontroll och överblick av såväl varuflöden som information. De ingående, ofta fristående, butikerna väljer själv om man vill nyttja hela, eller delar av, iFenix. iFenix omfattar samtliga kärnprocesser med funktionalitet för ex. masterdata, försäljning (offert/order/kassa/mobil kassa), inköp och lager, fakturering, ekonomiska processer, beslutstöd och e-handel.

Skulle du kunna berätta lite om hur en typisk säljprocess ser ut för er?

Eftersom iFenix affärssystem passar lika bra för växande små och medelstora bolag som för stora kedjestrukturer hittar vi våra potentiella kunder både ute i vårt avlånga land och i de större städerna där kedjans huvudkontor ofta återfinns.

Gällande nya kunder har segmentet större kedjor/företag med kedjestruktur i regel långa införsäljningscykler. Vi tittar på grundförutsättningarna och omfattningen av den totala leveransen, det vill säga kedjestrukturen med huvudkontor och dess enheter/butiker. I detta finns affärsystemsfunktioner för respektive butik och huvudkontor, kopplingar och funktioner mellan huvudkontor och butiker, förutsättningar för grunddata (t.ex. flöde och struktur av artikeldata, leverantörer, kunder etc.) och andra förutsättningar för att på ett strukturerat och rationellt sätt kunna jobba med iFenix sett över hela kedjan. Att byta ut ett befintligt affärssystem är, om du tillåter liknelsen, som att transplantera om hela företagets blodomlopp – en inte okomplicerad operation, vilket gör att det även från det datum beslutet är fattat att byta är det lång process innan allt är up and running.

Hur känner ni av effekterna av Covid-19?

Situation är givetvis omvälvande för alla men vi har än så länge varit relativt förskonade. Givetvis är alla fysiska möten och events uppskjutna och ur ett bolagsperspektiv gör vi givetvis vad vi kan för att förhindra vidare smittspridning.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Genesis IT, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi fortsätter utvecklingen av vår produkt, med ambitionen att vara det mest heltäckande och bästa alternativet för bolag inom vår nisch. Vi kommer pressmeddela all kurspåverkande information och i övrigt får jag hänvisa till Tommys VD-ord för löpande verksamhetsuppdateringar.

Kan du nämna tre anledningar till varför Genesis IT är en bra investering idag?

Genesis kommenterar aldrig aktiens värde. Dock tycker vi mycket bra om bolaget och även om det kanske inte blir tre anledningar så kan man generellt säga att intresset för affärssystem har vuxit kraftigt de senaste åren. Vi erbjuder en heltäckande produkt med specifika lösningar för vår målgrupp – en heltäckande lösning som sträcker sig från kassorna i butiken, till funktionalitet för huvudkontor till e-handel och artikelhantering. Vi känner oss trygga i kvalitet och leverans av vår produkt och vi känner oss också trygga i att iFenix står starkt i jämförelse med andra affärssystem och leverantörer på marknaden.