Intervju med AdderaCares VD Marianne Sernevi


2020-05-07


VD Marianne Sernevi

"Nuvarande situation belyser problemet i att man skall kunna klara sig ensam i hemmet om man har funktionsvariationer, vilket våra produkter löser."

För de som inte tidigare har hört talas om AdderaCare, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

AdderaCare arbetar med hjälpmedel för funktionsvariationer, vilket innefattar medfödda diagnoser och tillstånd som uppstår under livets gång, vi adresserar därmed både unga och äldre. Idag så vill de flesta bo hemma men då behövs hjälpmedel för att göra vardagen enklare – här har vi en stark position där vi tillhandahåller olika produkter för att möjliggöra just detta.

Vi är ett förvärvsdrivet bolag och har idag fem dotterbolag med olika produkter och som adresserar olika marknader.

Skulle du kunna berätta lite mer om era dotterbolag? 

Man skulle kunna dela in de i två olika kategorier:

Bolag med egen tillverkning 

Huka är koncernens största dotterbolag och är ett nederländskt baserat i Oldenzaal som utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för mobilitet, med fokus på specialcyklar. Huka utvecklar och tillverkar cyklar och scootrar för folk som sitter i rullstol.

Trident är nästan lika stort som Huka. Idag fokuserar Trident primärt på två verksamhetsområden, Tillgänglighet och Fordon. Inom Tillgänglighet arbetar man med tillgänglighet för bostäder och fastigheter i offentlig miljö, genom bland annat ramper, mindre hissar/lyftplattformar och anpassning i badrum. Inom Fordon har bolaget ett produktsortiment som innefattar exempelvis specialcyklar för funktionshindrade som med ergonomiska lösningar och individuell anpassning ger brukaren möjlighet att komma ut i naturen och samhället på ett okomplicerat sätt.

Bolag utan egen tillverkning

Kom i Kapp arbetar med tjänster och produkter som höjer livskvaliteten och delaktigheten för människor med funktionsvariationer samt deras anhöriga och personal. Bolaget är rikstäckande i Sverige men marknaden för deras egna produkter sträcker sig även till de skandinaviska länderna och Europa. Bolaget säljer produkter inom områdena sinnesstimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel. Bolaget satsar nu stort på kognitiva hjälpmedel till skolan. Dessa produkter bidrar till ett större lugn i klassrummet och därmed till bättre inlärning och i förlängningen också kostnadseffektivitet då mindre extra personal kan behövas. Vidare satsar Kom i Kapp på sinnesrum i skolor och på sjukhus. Dessa rum är en oas för att få lugn och ro. Rummen kan hjälpa elever och patienter enligt deras behov av lugn eller stimulering.

Amajo är ett bolag som säljer liknande produkter och tjänster som Kom i Kapp fast på den norska marknaden. Här har vi sett en bra tillväxt under 2019 där vi nyligen tog in en ny VD som revitaliserat bolaget genom digital marknadsföring och onlineförsäljning som verkligen tagit fart. 

Erimed är en oslipad diamant där vi i höstas tog in en ny VD som skall sätta fart på bolaget. Bolaget har haft en stabil verksamhet genom åren och är idag en av de ledande leverantörerna inom sitt segment av ortopediska produkter i Sverige och Norge, där de har ett brett och konkurrenskraftigt sortiment av ortopediska skor, ortoser samt det egenutvecklade Dictusbandet. Målgruppen här är landsting och ortopedtekniska verkstäder i Sverige och Norge, samt återförsäljare internationellt.

Du har nu varit VD för AdderaCare i lite mer än ett halvår, var ser du störst potential i bolaget och var finns det utmaningar?

Vi genomför en hel del förändringar i dotterbolagen för att göra dem mera konkurrenskraftiga. De är alla ganska små så det tar tid med förändringsarbete. Just nu går det dock mycket tid till att hantera effekterna av Corona för verksamheterna. När krisen är över tycker jag att det känns hoppfullt, och jag ser att vi kommer kunna öka vårt kassaflöde, vilket kommer öppna upp för att genomföra fler förvärv. När det kommer till förvärv så ser vi antingen tilläggsförvärv till befintliga dotterbolag eller genom att förvärva bolag som har samma produkter som vi erbjuder fast på en annan geografisk marknad. Denna strategi baseras på att vi har bra kunskap inom våra områden, vilket såklart är en styrka och som underlättar införlivandet av förvärvade bolag.

Hur ser ni på förvärvsdriven tillväxt kontra organisk tillväxt framgent?

Vi söker primärt större förvärv, i relation till vår storlek, då vi tror på decentraliserat styre vill vi ha en viss mognadsgrad i bolagen. Innan vi genomför fler förvärv måste vi komma förbi Corona-krisen och ha tillväxt i våra dotterbolag om ca 10-15 %. Men vi ska naturligtvis införliva nya bolag i koncernen – vi gick ju till börsen som ett förvärvsdrivet bolag.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande AdderaCare, vad skulle det i sådana fall vara?

Då hade jag tittat extra på tillväxten i våra olika dotterbolag, ökad tillväxt kommer leda till högre lönsamhet och positivt kassaflöde. Sen så skall man naturligtvis även hålla utkik efter potentiella förvärv.

Kan du nämna tre anledningar till varför AdderaCare är en bra investering idag?

  1. Vi är lågt värderade, just nu till och med under eget kapital.
  2. Vi är verksamma på olika marknader som har en stark underliggande tillväxt.
  3. Nuvarande situation belyser problemet i att man skall kunna klara sig ensam i hemmet om man har funktionsvariationer, vilket våra produkter löser.