Uppföljning på TerraNets Q3-rapport


TerraNet presenterade idag den 29 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Terranet omsatte under kvartalet 604 000 kr, vilket är en ökning med ca 58 % jämfört med samma period föregående år, där merparten av omsättningen i kvartalet torde vara hänförligt till Terranets kommunicerade order den 8 augusti 2019 inom smarta bromssystem från en ”ledande fordonskomponentlevernatören” samt Vinnova bidrag om 227 000 kr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,8 MSEK, vilket är en minskning med ca 1 % och är i linje med våra estimat. Under Q3-19 genomförde Terranet en företrädesemission om 52,1 MSEK, vilken efter kvartalets slut inbringade ca 41,7 MSEK före emissionskostnader.  Samtidigt som emissionsutfallet var en besvikelse då ca 49 % av aktierna tecknades av garanter, så är det dock imponerande att Bolaget lyckades få in 41,7 MSEK, vilket påvisar Bolagets relevans på marknaden.

Vi ser TerraNets Q3-19 som ett ”mellankvartal” där många projekt har påbörjats, dessa initierade projekt förväntas bidra till omsättningen först under senare kvartal. Den 2 september meddelade Terranet att Bolaget tecknat avtal med Gerhard Dirk Smits avseenede teknik för tredimensionell bildanalys samt den 23 september att Bolaget ingått samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad och AstaZero avseende projektet SafeSmart. Dessa nyheter är ingenting som påverkar Bolaget på kort sikt, utan är av karaktären att det kan ha ett positivt utfall för TerraNet på medellång eller lång sikt.

I förra veckan erhöll TerraNet också en första order om 200 000 kronor från en ”global amerikansk medie- och nöjeskoncern för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet”, något som vi tidigare har kommenterat, läs här. Terranet skriver att detta är en första order i ett projekt som förväntas pågå i två år och uppskattas vara värt mellan 17-20 MSEK. Med flera initierade projekt på gång och en förväntansfull första order i ett stort projekt, ser vi fram emot TerraNets framtida resa.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.