Uppföljning på TCECURs Q3-rapport


TCECUR publicerade idag den 18 oktober 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. 

Likt vi skrev i vår kommentar igår (läs här) inför dagens rapport, såg vi bl a framemot att läsa mer om hur verksamheten i Norge har utvecklats under kvartalet. Det framgår i Ole Oftedal VD-ord att arbetet fortlöper enligt plan med omställningen mot att vara ett bolag med mer fokus mot service och mindre projekt med bättre marginaler. Det nya TC Connect Norge ska bli mer likt sitt svenska systerbolag, d.v.s. med försäljning och installation av mindre säkerhetslösningar inom kommunikation, service och underhåll, samt då även ytterligare satsningar på det egna nätverket Diginet.

I linje med vår prognos går de svenska dotterbolagen fortsatt starkt, där tillväxten uppgick till ca 30 procent under det tredje kvartalet. Sett till koncernens totala omsättning hade vi inte estimerat någon större tillväxt, vilket också visade sig bli fallet. Under kvartalet minskade försäljningen nämligen med ca 4 procent mot jämförbar period föregående år. Den primära förklaringen är just omställningen som sker i Norge, vilket på kort sikt resulterar i en lägre omsättningsnivå men på sikt bättre marginal. Under Q3-19 omsatte Norge ca 17 MSEK, vilket kan jämföras med 25 MSEK under Q3-18, motsvarande en minskning om 32 %. Det är förklaringen till koncernens svagt negativa tillväxt under tredje kvartalet. Det är dock helt enligt plan och något Analyst Group menar kommer möjliggöra högre marginaler under kommande kvartal. Detta bör således ses som en av de mest intressanta faktorerna att bevaka ur ett investeringsperspektiv framgent, d.v.s. hur marginalen utvecklas kvartal till kvartal snarare än att tillväxten ska öka kraftigt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys.

Läs mer om TCECUR här