Uppföljning på Hoylus Q1-rapport


Hoylu publicerade idag den 15 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Med tanke på att de preliminära försäljnings- och resultatsiffrorna redan var kända sedan innan, och att dessa var i linje med rapportens utfall, innehöll dagens kvartalsrapport inga större överraskningar.

Överblick av Hoylus försäljning och resultat (kvartal)

Precis som många andra blir även Hoylu påverkade av effekterna från Covid-19, men till skillnad från många andra aktörer så gynnas Hoylu av den ”nya” trenden att arbeta på distans där pandemin påskyndar användningen och efterfrågan av samarbetslösningar. Under april lanserade Hoylu en ny produkt där den nya programvaranm som erbjuds som en prenumerationstjänst, kombinerar funktionalitet i tidigare produkter med intuitiva verktyg för samarbete, och innehåller en instrumentpanel för att organisera arbetsytor samt anpassade mallar och dynamiska moduler för specifika processer och användningsfall. Detta tajmar väl utifrån de nya arbetssätt som nu sker. Hoylu har nyligen även släppt ett integrerat program och tjänst för Microsoft Teams. Det här tillägget utökar Hoylus partnerskap med Microsofts ekosystem som redan utnyttjar Azure- och Office365-produkter samt gör Hoylu lättillgängligt i Microsoft Teams App Store. Med tanke på att Microsoft har en stor andel av marknaden och att många använder företagets olika lösningar för samarbete, t.ex. som Teams, kan det här hjälpa till att driva Hoylus försäljning.

Den trend som just nu pågår, där flera företag i allt högre grad tillämpar distansarbete, gynnar Hoylu. Frågan är dock om någon förstärkande effekt på försäljningen kan ses på kort sikt. Senaste veckorna har många företag visat en avvaktande investeringsvilja, vilket kan göra att även om Hoylus lösningar ligger helt rätt i tiden och att det finns ett tydligt behov, kommer kanske ordervärdena först senare när företag är redo att ta ett inköpsbeslut. På medel- till lång sikt är vi helt övertygade om att det som nu händer i samhället kommer att bidra till att Hoylu kan skala upp sin försäljning i allt högre takt, frågan på kort sikt blir istället hur försäljningen under resten av årets kvartal kan komma att påverkas. Med tanke på att vi snart närmar oss slutet av andra kvartalet, räknar vi med att en eventuell ”boost” i försäljningen i sådana fall kommer att ses under H2 i år. I den uppdaterade analysen som vi inom kort kommer att återkomma med så kommer våra nya kvartals- och helårsprognoser att framgå.