Uppföljning på ChromoGenics Q3-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 22 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

ChromoGenics kommunicerade under september ett omsättningsmål om ca 45 – 50 MSEK för helåret 2019, jämfört med tidigare kommunicerade 80 MSEK. För H1-19 omsatte ChromoGenics ca 23 MSEK, vilket innebär att omsättningen under H2-19 totalt behöver uppgå till ca 22 MSEK för att helåret ska landa i den nedre delen av målintervallet, d.v.s. 45 MSEK i helårsomsättning 2019.

I vår kommentar från igår skrev vi att vi i vår tidigare analys prognostiserat, baserat på kommunicerade orders från bolaget, att omsättningen under Q3-19 kommer landa omkring 12 MSEK. Närmare inför rapporten valde vi dock, med tanke på att det varit en viss del leveransproblem, att ta en något konservativare ansats, där vi estimerade att omsättningen för Q3-19 hade uppgått till ca 10 MSEK. ChromoGenics slog således våra förväntningar med ca 40 %, då faktisk rapporterad omsättning uppgick till 14 MSEK, vilket vi anser är en mycket stark prestation. ChromoGenics befinner sig således i en positiv försäljningstrend med successivt stigande omsättning. Det innebär också att ChromoGenics estimeras omsätta minst 8 MSEK under Q4-19 och upp till 13 MSEK för att då nå omsättningsmålet om 45 – 50 MSEK för helåret 2019.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.