Uppföljning på Chordates Q4-rapport


Chordate publicerade idag den 28 februari 2020 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Följande är vår kommentar.

Omsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,2) och var likt väntat således inte på någon högre nivå. Chordate är ett utvecklingsbolag och den nuvarande omsättningen är därför inte särskilt intressant ut ett analytiskt perspektiv. Rörelsekostnaderna (personalkostnader samt övriga externa) uppgick till -6,3 MSEK (5,1) vilket innebär att Chordate under sista kvartalet ökat sin kostnadsbas något. Dock är kostnaderna fortsatt på en relativt stabil nivå, varför vi inte drar några större växlar från det enskilda kvartalet. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick kassan till 3,6 MSEK och efter perioden har Chordate tillförts ca 7,4 MSEK via en riktad emission under januari/februari månad. Under Q4-19 uppgick Chordates burn rate (kapitalförbrukning) till ca 1,0 – 1,3 MSEK/månad, givet en liknande utveckling även under januari och februari estimerar vi att Chordate har ca 9 MSEK i likvida medel vid utgången av februari (inklusive den riktade emissionen).

Status kring migränstudien

I vår kommentar inför rapporten, vilken vi publicerade igår, skrev vi att vi såg fram emot att få läsa mer om status kring migränstudien. Följande information framgår i Anders Weilandts VD-ord:

”Vår prognos är nu att sista patienten går ur studien under andra kvartalet 2020, därefter kommer studiedata att analyseras, och efter det kan resultaten omsättas till en vetenskaplig artikel under andra kvartalet. När den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan vi offentliggöra studieresultaten. Det statistiska utfallet från studien behövs för att vi också ska kunna få användningsområdet migrän CE-märkt.”

Med CE-märkningen får Chordate rätt att marknadsföra och sälja behandlingstekniken inom EU, och kan därefter starta processen att få godkännande för ersättning från olika betalningssystem i ett antal marknader.

”Som vi tidigare har skrivit så är CE-märkningen, och möjligheten att kunna kommersialisera produkten och behandlingen, något som utgör en viktig hörnsten i värderingen av Chordate som bolag”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.