Uppföljning på ACM:s delårsrapport för Q4-2018


AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. För Q4-18 hade vi räknat med att ACM skulle omsätta ca 54 MSEK, vilket föll ut väl i linje med faktiskt omsättning om ca 55 MSEK. Däremot hade vi räknat med en högre bruttomarginal och rörelsemarginal. Förvisso kom EBITDA-marginalen in i nära linje med våra estimat, men bruttomarginalen var betydligt lägre. I VD-ordet skriver Anders Axelsson att

”[…] den lägre bruttomarginalen är mycket på grund av norska Prego Media AS som har lägre marginaler till följd av sitt stora utbud av analoga ytor. Under Q4-18 har försäljningen inom både analog media och digital signage varit stark, vilket påverkar bruttomarginalen till följd av att produkterna har lägre marginal än digitalt media.”  

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM och en mer omfattande kommentar av senaste kvartalet.