Tankar inför SensoDetects Q1-rapport 2019


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerar på måndag den 13 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019.


Som tidigare aktieägare känner till så står SensoDetect med ena foten kvar i forskning/utveckling och andra foten i ett kommersiellt startskott. Tidigare lanseringsplaner har blivit uppskjutna, bl.a. till följd av beslut om att satsa på den förbättrade BERA-versionen; BERA 3.1 vilken är helt mobil. Under 2019 är det viktigt att Bolaget kan börja nå ut med sin produkt på marknaden, parallellt med att säkerställa en långsiktig finansiering. Vi hoppas få mer information om just detta i samband med Q1-rapporten som publiceras nästa vecka.

Vad vi ser mest fram emot i Q1-rapporten kan kort sammanfattas till följande:

  • Vilken härledning kan ges om SensoDetects nuvarande momentum avseende kommersialisering?

Intressant att nämna var det som kommunicerades tidigare under april, att SensoDetect tillsammans med den sydkoreanska distributören planerar att lansera BERA-produkten i Sydkorea under 2019. Mer specifikt anges det i en preliminär tidslinje att lanseringen är förväntad till Q4-19. Vi hoppas att vi i samband med Q1-rapporten får lite mer information kring detta och vad nuläget är.

  • Hur ser det finansiella läget ut?

Olika finansieringsalternativ har länge varit nödvändigt för SensoDetect och är något som är fortsatt avgörande för att bolaget ska kunna förverkliga sin kommersiella resa. I samband med rapporten får vi mer info om hur balansräkningen ser ut, och förhoppningsvis en kommentar från bolaget om hur de ser på att säkerställa sin finansiella position.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med vår egen sammanfattning och åsikt.