SensoDetect tecknar flera LOI:s samt erhåller godkännande och CE-märkning


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade den 8 augusti 2018 att de tecknat flera Letter of Intents (LOI:s), samt att Bolagets produkt BERA 3.0 erhållit godkännande och CE-märkning.


Stort intresse i Bolivia

SensoDetect förväntas initialt rikta in sig på marknaderna i Tyskland, Storbritannien, Sydkorea och Bolivia. I de två sistnämnda länderna har distributörer aktivt sökt upp SensoDetect, vilket ses som ett styrketecken av BERA-tekniken och efterfrågan på ett oberoende analysstöd i psykiatrin. I samband med vår senaste publicerade aktieanalys, och att SensoDetect under Q1-18 levererade en BERA 3.0 till Bolivia, berättade VD Johan Olson att ”[…] mottagandet varit mycket positivt och att man har kört på bra, och ser inget som i sak ändrar de prognoser som satts för Bolivia.”

Vi ser såklart mycket positivt på att SensoDetects bearbetning av Bolivia nu även genererat intresse från åtta parter och Letter of Intents (LOI:s), där det finns ett uttalat intresse för användning av Bolagets produkter. I pressmeddelandet framgår bl.a. följande information:

”SensoDetect fick ett mycket positivt mottagande av de ca 100 deltagarna vid de olika mötena. Distributören som stod som värd hade samlat viktiga opinionsledare från såväl offentlig som privat vårdsektor i Bolivia, bland deltagarna återfanns ett antal särskilt välrenommerade läkare och forskare. Mötena har på ett professionellt sätt definitivt öppnat dörren för SensoDetect […]”

Avsikten med de överenskommelser som gjorts är följande:

  1. Aktörerna ska validera systemet och verifiera att samma resultat erhålls för population i Sydamerika som i Europa.
  2. Avtalet övergår till användning på kommersiell basis, främst inom forskning och utveckling.
  3. Distributören i Bolivia ska sprida SensoDetects produkter till ytterligare aktörer och applikationer.

Det här kan även anses vara en dörröppnare för fortsatt expansion i Latinamerika.

Godkännande och CE-märkning av BERA 3.0

Under våren 2018 har SensoDetect kommunicerat att de inväntar besked för CE-märkning och Läkemedelsverkets godkännande. Detta är nu avklarat, något som vi ser positivt på. I pressmeddelandet framgår även att TUV har certifierat Bolaget enligt den uppdaterade ISO 13485:2016-standaraden utan några anmärkningar. Det innebär att SensoDetect fortsatt håller sig i framkant med de senaste kraven för ledningssystem.

”Med certifieringen får SensoDetect större frihet att marknadsföra och sälja sin produkt.”

Bolaget har pågående försök i Bolivia och Ukraina med BERA 3.0. Med ett godkännande på plats kan SensoDetect nu också aktivera försök i Storbritannien och andra EU-länder som bedöms intressanta.