Seamless mottar en signifikant order från en ny kund i Södra Afrika, värd 7 miljoner kronor


Seamless Distribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) meddelade igår att Bolaget har mottagit en order från den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland), värd 7 MSEK.


Kommentar – Ny order

SDS tillkännagav igår att Bolaget mottagit en order från en ledande afrikansk mobiloperatör med verksamhet i Eswatini. Ordern är initialt värd 7 MSEK, och omfattar installation av ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska produkter. Leverans påbörjas omedelbart och Seamless planerar att fullborda projektet innan slutet av Q2-19, varför alla intäkter enligt vår tolkning bör bokföras under Q2. Avtalet är ännu ett bevis på att SDS erbjuder en tjänst med stora fördelar som efter implementering har hög inlåsningseffekt. Utöver det initiala ordervärdet förväntas även supportintäkter, som förmodligen börjar bokföras inom 8-12 månader, och eventuell merförsäljning. I helhet kan det konstateras att SDS flertalet gånger under det senaste året bevisat att det finns stor efterfrågan på Bolagets tjänster, och att dagens order bör bidra till att stärka lönsamheten framgent.