Redsense erhåller order i Nederländerna


Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 oktober 2018 att de erhåller en första order från sin distributionspartner Dirinco i Nederländerna.


Dirinco har framgångsrikt avslutat en klinisk utvärdering av Redsense blodläckagealarm med direktkoppling till dialysmaskin av typen Nikkiso DBB-EXA. En första order har lagts om ca 60 000 SEK. Ordervärdet är lågt men vad vi anser är intressant är att Dirinco, till följd av den framgångsrika utvärderingen, nu kommer bredda utvärderingen till att även omfatta nattdialysbehandlingar på kliniken. För de som vill läsa mer om distributören Dirinco så finns mer information via följande länk.

Vid nattdialys på klinik, där närvaron från sjukvårdspersonal generellt är lägre än på dagtid, är det av stor vikt att den dialysmaskin som är kopplad till dialyspatienten kan stängas av automatiskt ifall vennålen skulle lossna. Här finns ett behov av Redsense Medicals lösning, något som kan bidra till en ökad patientsäkerhet såväl som ökad försäljning för Bolaget. Vi ser därför positivt på att Dirinco väljer att bredda sin utvärdering till att även omfatta just nattdialysbehandlingar.

“Jag ser ett starkt initiativ från Dirincos sida. De har en solid kundbas och samarbeten med viktiga referenskliniker. Den framgångsrika utvärderingen bygger en stark start på vårt partnerskap”, säger Patrik Byhmer, VD för Redsense Medical.