Prognos inför AdCityMedias Q4-rapport 2018


Imorgon den 27 februari 2019 publicerar AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. För Q4-18 har vi i vår senaste analys räknat med att ACM omsätter ca 54 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 48 % mot jämförbar period 2017. Vi räknar med en bruttomarginal om ca 64-66 %, vilket således är lägre mot jämförbar period 2017. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca 27 MSEK, vilket med prognostiserad bruttomarginal och omsättning innebär en EBITDA-marginal omkring 16 % under fjärde kvartalet 2018.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM.