Obducat har erhållit teckningsåtaganden om 10,1 MSEK i pågående emission


Obducat meddelade idag den 11 december att bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 10,1 MSEK från insiders, större aktieägare, samt en ny extern investerare.

Obducat har i pågående förträdesemission nu erhållit teckningsåtaganden om 10,1 MSEK, vilket motsvarar 31,1 procent av emissionslikviden om maximalt 32,5 MSEK. Samtliga ledningspersoner har förbundit sig att teckna sina korresponderande företrädesandelar i emissionen, vilket motsvarar en summa om 1,6 MSEK. Därutöver har flera större aktieägare förbundit sig att teckna sina respektive företrädesandelar, med teckningsåtaganden uppgående till 4,5 MSEK, därutöver så har bolaget även erhållit en avsiktsförklaring från en ny investerare som avser att teckna units till ett värde av 4 MSEK.

Vi anser att teckningsåtaganden ingjuter förtroende då både styrelse och ledningen bör ha en positivt syn på Obducat framgent med tanke på de summor som nu investeras för att accelerera Obducats tillväxt framgent.  Att en ny investerare avser att investera ett betydande belopp bedömer vi även som positivt, det visar inte bara att det finns intresse av marknaden i stort, utan även av mer professionella investerare.

Emissionen är sedan tidigare garanterad med 26 MSEK, motsvarande 80 procent av emissionslikviden om 32,5 MSEK.

Analyst Group publicerade tidigare i veckan en aktieanalys på Obducat där vi ser en värdering om 3,4 kr i ett Base scenario, läs aktieanalysen här.