Kommentar på Umidas senaste order


Umida meddelade idag den 2 december att Bolaget vunnit en upphandling av cider på Systembolaget värd upp till 8,1 MSEK.

Umida kommer att ta fram en ekologisk cider med blåbärs- och svartvinbärssmak som ska lanseras i 250 ml perburk den 1 juni 2020Enligt pressmeddelandet estimerar den vunna ordern bidra med ett tillskott om 8,1 MSEK i nettoomsättning på den svenska marknaden under 12 månader efter lanseringen, vilket blir mellan 1 juni 2020 och 1 juni 2021. Den nya cidern kommer lanseras i 374 Systembolaget butiker.

“Det känns roligt att vi fortsätter att leverera offertvinster i attraktiva produktsegment och den här vinsten tror jag kan bli början på ett riktigt spännande tillskott för oss då svensk cider även är attraktiv på andra marknader. Det ska bli spännande att utforska hur väl vi kan få ut denna cider i övriga Europa. Storleken på ordern från Systembolaget och den garanterade distributionsperioden ger oss en god möjlighet att arbeta in en produkt och ett varumärke på samma sätt som vi lyckats göra vid tidigare offertvinster. Jag är stolt över det innovationsarbete som vi systematiskt bedriver och den bevisligen höga kvalitet som vi kan leverera till slutkonsumenterna.” säger Filip Lundquist, försäljningschef på Umida

”Umida har visat på hög aktivitet och vunnit flertalet orders på den svenska monopolmarknaden den senaste tiden. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att de vill växa på monopolmarknaderna, och denna vunna order är ett fortsatt steg framåt.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.