Kommentar på Umidas Q4-rapport


Umida publicerade idag den 19 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 26,6 MSEK (17,2), vilket är en ökning om ca 54,8 % jämfört med samma period föregående år. Kvartalet drivs av ökad försäljning inom affärsområdet Brands For Fans som uppvisar en försäljningsökning om hela 150 % (!) i kvartalet, där Motörheadportföljen uppvisade en imponerande tillväxt om ca 31,7 %. Den starka tillväxten inom affärsområdet drivs också av lanseringen av KISS som bidrog med ca 7,9 MSEK under fjärde kvartalet. Vi har upprepade gånger tidigare skrivit om den framgångsrika lanseringen med KISS och att vi ser mycket positivt på samarbetet, vilket dagens rapport påvisar. Likt gårdagens kommentar, meddelade Umida att bolaget ska lansera en webbshop under mars 2021 som i ett första skede ska omfatta ”ett tiotal” länder i Europa, där bolaget Q4-20 investerade ca 0,2 MSEK, primärt drivet av egen tid. Umida förväntas således att öka investeringarna i affärssegmentet under Q1-21 inför lanseringen i mars 2021.

Bruttomarginalen uppgick under tredje kvartalet till ca 32 % (16), vilket är en betydande förbättring och drivs primärt av förändrad produktmix och KISS-samarbetet. Under kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 1,2 (-8,7) MSEK, vilket är en resultatförbättring om ca 9,9 MSEK. Vi ser mycket positivt på de fortsatta resultatförbättringarna samt att Umida nu för andra gången levererar ett positivt kassaflöde.

Nya uppdaterade finansiella mål

Att trenden med marginalförbättringar, omsättningsökning och goda framtidsutsikter fortsätter, bevisas med dagens rapport. Dagens rapport påvisar också att detta är vändpunkten för Umida och att dagens verksamhet har en bevisad förmåga att leverera lönsamhet. För 2021 har Umida kommunicerat ett finansiellt mål om ca 80 MSEK i nettoomsättning exklusive punktskatter. Tillväxten ska ske både via organisk tillväxt och via förvärv. Beträffande lönsamheten har Umida ett EBITDA-mål om 10 %. Vi bedömer de finansiella målen för 2021 som rimliga, där fortsatt stark tillväxt inom Brands For Fans är den primära drivaren, samtidigt ser vi utrymme att leverera tillväxt från den kommande webbshoppen.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.