Kommentar på Tangiamos senaste avtal


Tangiamo publicerade igår den 12 september 2019 information om att de ingår ett exklusivt avtal för slotmaskiner med Grupo Caribant (”Caribant”) i Karibien.

Starkt ordervärde om 27 MSEK räknat över tre år

Caribant får exklusiv rätt att distribuera Tangiamos slotmaskiner i Dominikanska republiken och Puerto Rico givet att de köper för minst 0,55 MEUR (ca 5,8 MSEK) första året samt för 1 MEUR (ca 10,6 MSEK) årligen för år två och framöver.

”Minsta ordervärdet från detta avtal, över exempelvis en treårsperiod, är således ca 27 MSEK. Det kan jämföras med Tangiamos tolv månaders rullande försäljning idag som uppgår till 6,8 MSEK. Avtalet och framtida ordervärde är således av signifikant storlek.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Om affären

I ett första steg så kommer två produkter att levereras som prototyp för att genomgå ett kortare test hos kund. Givet lyckat test inleds licenstillverkning genom Caribant för den dominikanska marknaden. Tangiamo levererar då själva systemlösningen, medan Caribant står för standardkomponenter och slutmontage. Tangiamo följer därmed den uttalade strategin att driva försäljning i upparbetade försäljningskanaler där distributören både har starkt track record och kapacitet för att introducera en ny produkt på marknaden.