Kommentar på Obducats Q3-rapport


Obducat AB publicerade idag den 30 oktober sin delårsrapport för det andra kvartalet räkenskapsåret 2020. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

Obducat levererar en godkänd rapport

Under Q3-20 så uppgick intäkterna till 8,8 MSEK (27,6), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca -68,1 % Y-on-Y. Rörelseresultatet (EBIT) blev under perioden -5,0 MSEK, ner från 3,3 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå minskade resultatet från 3,5 MSEK till -5,4 MSEK. Givet förutsättningarna, med en dämpad marknadsaktivitet till följd av en stor försiktighet från Obducats industriella kunder, så anser Analyst Group att Obducat levererade en godkänd rapport, och bolaget har behållit en okej kostnadskontroll givet en låg intäktsbas.

Högre orderingång i Q3-20 än under Q3-19

Ett styrketecken i rapporten var att orderingången ökade med ca 96 %, och gick från 5,0 MSEK under Q3-19 till 9,8 MSEK under Q3-20. Återhämtningstaken i bolagets marknader varierar mellan de olika regionerna skriver Obducat, och efterfrågebilden är övergripande pressad till följd av Covid-19. Ur ett längre perspektiv bedömer dock branschexperter att marknadsnedgången är av tillfällig karaktär, och att efterfrågan i de applikationsområden som Obducat verkar inom kommer se god efterfrågan på sikt.

Lanserar ny teknik med applikationsområden med stor potential under kvartalet

Obducat lanserade under Q3-20 en helt ny teknik, som kommer göra att full industrialisering av nanoimprintlitografi blir möjligt. Bolaget har redan implementerat tekniken inom sitt helautomatiska Sindre system, samt för bolagets Eitre Large Substrate system, och ett flertal av de applikationer som Obducat fokuserar på kommer att kunna dra nytta av den nya tekniken. Bland aktuella applikationsområden, som flera har potential att nå stora produktionsvolymer, återfinns bland annat bio- och medicinska komponenter, samt nästa generations optiska och fotoniska komponenter, såsom Augmented Reality produkter. Analyst Group bedömer att Obducats nya teknik kommer bidra till att bolaget stärker sin redan ledande position inom marknaden för nanoimprintlitografi, och att tekniken är ett bevis på Obducats goda innovationskraft som bolag.