Kommentar på Gold Town Games Q2-rapport


Gold Town Games publicerade idag den 25 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Försäljnings- och kostnadsutveckling
  • Påfylld kassa möjliggör snabbare expansion
  • Utveckling i befintlig spelportfölj
  • Triggers i närtid

Under Q2-21 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 2,1 MSEK, motsvarande en minskning med 20 % jämfört med moderbolagets omsättning om 2,6 MSEK under samma period år 2020, bolaget saknar jämförelsesiffror på koncernnivå från föregående årsperiod. Samtidigt vände Gold Town Games till vinst och redovisade ett rörelseresultat (EBIT) om ca 4,8 MSEK under Q2-21. ”Det positiva resultatet föranleds av att vi fortsätter att bygga värde i koncernen genom att sälja licenser till plattformen”, säger VD Pär Hultgren, i samband med dagens rapport.

Under årets andra kvartal uppgick Gold Town Games totala rörelsekostnader, inklusive direkta försäljningskostnader (COGS), till ca -6,5 MSEK, att jämföra med ca -7,0 MSEK under Q2-20. Rent procentuellt är det en minskning om 7 % och i termer av absoluta tal motsvarar det cirka 0,5 MSEK. Vid utgången av juni uppgick kassan till ca 4,4 MSEK och med ett efterföljande kapitaltillskott om 12,5 MSEK före emissionskostnader till följd av den övertecknade företrädesemissionen har kassan stärkts. Nuvarande finansiell position möjliggör bland annat att arbetet kring den fortsatta affärs- och spelutvecklingen kan intensifieras.

Gällande World Hockey Manager (WHM) har fokus under Q2-21 legat på turneringsuppdateringar samt förbättring av reklamytorna i spelet, då de större hockeyligorna i världen har haft uppehåll under perioden. I rapporten skriver Gold Town Games att fokus närmast kommer att ligga på att introducera mer innehåll i appen, både för att förbättra spelupplevelsen men även för att utöka marknadsföringsinnehållet.

Sett till World Football Manager (WFM) har resurser lagts på att specialanpassa innehåll i spelet för att ta rygg på sommarens mästerskap i Europa och det stora fotbollsintresset i regionen, vilket antas ha bidragit till att snittiden i appen har ökat med 12 % jämfört med Q1. Med plattformsuppdateringen klar, kommer närmsta tidens fokus handla om performance.

Gällande Blitz Football Manager går utvecklingsarbetet enligt plan och själva matchen är färdigställd. Spelet innehåller några nya features som tidigare inte funnits på plattformen, t.ex. en deck building-funktion för användarens taktik och ett nytt draft center för akademispelare. Under Q3-21 är fokus fortsatt att färdigställa spelet till en s.k. soft launch.

Triggers i närtid

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten under kommande kvartal:

  • Bolaget fortsätter att vidareutveckla W3XM-plattformen, vilket både utvecklar och förbättrar befintliga spel samt ökar bolagets möjlighet till skalbarhet, genom att kostnadseffektivt kunna producera ytterligare produkter.
  • Soft launch av Blitz Football Manager ligger i närtid.
  • WFM anpassas till en global lansering under Q4-21, vilket kan innebära att bolaget konsoliderar sin position i fler länder.
  • Åtminstone en större marknadsinsats under hösten.
  • I samband med aktieförvärvet i Grand Pike påbörjades också utvecklingen av ett basebollmanagerspel, vilken beräknas lanseras inom 12 månader.

Med tanke på att Gold Town Games redan under H1-21 uppvisade totala intäkter om 15 MSEK, har mycket på gång i sin pipeline, samt tänkbara triggers framgent, kommer vi att se över våra prognoser och vårt tidigare värderingsintervall, vilket kommer att framgå i vår kommande uppdaterade aktieanalys av Gold Town Games.