Kommentar på de senaste händelserna i AcouSort


AcouSort meddelade i förra veckan ett flertal händelser: byte av handelsplats, ytterligare en AcouTrap-order samt att bolaget inleder ett nytt projekt med Instrumentation Laboratory.

Ökad aktivitet

Den 27 oktober meddelade AcouSort att bolaget inleder ett nytt projekt med Instrumentation Laboratory, avseende undersökning om AcouSorts teknik kan utvecklas för att generera blodplasma till fler av Instrumentation Laboratorys produktkategorier. AcouSort har under de senaste åren haft samarbeten med Instrumentation Laboratory kring utveckling och anpassning av bolagets teknologi för användning i Instrumentation Laboratorys produkter. Projektet har ett ordervärde om 67 500 USD och har som mål är att automatisera separationen av blodplasma och på så sätt kunna erbjuda integrerad provhantering i fler produkter av Instrumentation Laboratory. Analyst Group ser positivt på att AcouSort inleder ytterligare ett projekt med Instrumentation Laboratory, som är ett världsledande bolag, med flertalet produktkategorier inom patientnära bloddiagnostik och är ett kvitto på den teknikhöjd som AcouSort besitter. Givet att projektet faller väl ut så ökar den adresserbara marknaden för AcouSort än mer, och därutöver mot en intressant och växande marknad.

Acousort meddelade dessutom att bolaget fått en order på ett Acoutrap-system från University of Kentucky, efter en utvärdering som skett sedan mitten av juli. Affären är värd ca 400 TSEK och är ett viktigt steg i bolagets strategi att etablera sin teknologi inom forskarvärlden.

“Vi är mycket glada att få ännu ett kvitto på att vår teknologi är högintressant för framstående forskare. Det är ett viktigt strategiskt mål för oss att etablera våra lösningar för automatiserad provberedning på marknaden och varje forskargrupp som väljer våra instrument är ett steg i rätt riktning”, säger Acousorts VD Torsten Freltoft.

Avser byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Den 30 oktober meddelade AcouSort att bolaget har ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. AcouSort menar att ett listbyte ger förbättrad likviditet i bolagets aktie samt ett ökat intresse från investerare. Analyst Group ser mycket positivt på detta beslut, då många fonder och institutioner har specifika krav på sig som gör det omöjligt att handla på Spotlight Stock Market, där AcouSorts aktie idag är upptagna till handel. AcouSort nämner också att listningen vid Nasdaq First North Growth Market skulle ge en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

En anledning till varför AcouSort väljer att ansöka om att byta handelsplats nu skulle kunna vara att bolaget har varit i kontakt med ett antal institutioner och att den genomgående feedbacken där har varit att ett listbyte från Spotlight till Nasdaq är ett grundläggande krav för att investering ska vara aktuellt. Ett potentiellt scenario kan således vara att AcouSort förbereder någon form av kapitalinjektion under 2021, som är något större än vad bolaget tidigare har genomfört, och att vissa större investerare har krav om ett listbyte.