Kommentar på AcuCorts Q3-rapport


AcuCort publicerade idag den 13 november 2020 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Följande är vår uppföljning av rapporten.

Rapporten i sig innehöll inte några större överraskningar och var väl i linje med våra förväntningar. Vi upplever att AcuCort befinner sig i en verksamhetsmässigt stark trend, där organisationen har tagit flera kliv framåt under det senaste halvåret där viktiga milstolpar har uppnåtts. Om AcuCort kan exekvera sin lagda strategi för kommersialisering av ISICORT®, parallellt med marknadsgodkännande på fler marknader, anser vi att det finns en fortsatt god uppsida i aktien från dagens nivåer.

Närliggande värdedrivare och triggers:

  • Uppdatering kring processerna för pris- och subventionsansökan, förberedelser för kommersiell produktion och logistik samt implementering och godkännande av ett uppdaterat kvalitetssystem som möjliggör partihandelstillstånd.
  • Uppdateringar kring ansökningsprocesser om marknadsgodkännande för ISICORT® på fler marknader.
  • Eventuell kommunikation gällande de dialoger som redan pågår med potentiella framtida partners som tillsammans med AcuCort kan ansvara för försäljning och marknadsföring av ISICORT®.
  • En ytterligare potentiell värdedrivare som inte ska glömmas bort är att forskare tidigare i år upptäckte att kortisonsubstansen dexametason, vilken AcuCorts produkt ISICORT® är baserad på, kan reducera dödlighetsgraden bland personer smittade av Covid-19. Exakt vilken väg detta kan ta för AcuCort och vilken möjlighet som finns att söka indikation för Covid-19 för ISICORT®, är för tidigt att säga, men likväl en intressant punkt i den långsiktiga investeringsidén.

En viktig parameter som nämns i rapporten är att ISICORT® har uppnått två års stabilitetsdata, vilket innebär att ISICORT® klarar av minst två års lagerhållbarhet. Detta är en minst sagt stor fördel, och av yttersta vikt, inför den kommande kommersialiseringen.

Världen har under året blivit en annorlunda plats, men AcuCort går till synes från klarhet till klarhet och checkar enligt Analyst Group av delmål efter delmål. Vägen mot kommersialisering känns väl utstakad där AcuCort verkar ha en klar och tydlig uppfattning om vad de måste göra för att lyckas fortsätta leverera värde till aktieägarna. Vi ser fortsatt positivt på AcuCort som investeringsidé och kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.