Kommentar inför Umidas Q3-rapport


Umida publicerar den 19 november sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Vi har tidigare skrivit att vi bedömer fortsatt kortsiktigt nedsatt efterfrågan på exportmarknaderna som en konsekvens av Covid-19, samt att vi bedömer något lägre aktivitet bland utställda upphandlingar från monopolmarknaderna, vilket dock förväntas få en effekt på Umida tidigast efter Q1-21. Covid-19 präglar fortfarande samhället och marknaden Umida verkar i, men vi bedömer att efterfrågan under tredje kvartalet inte har varit lika låg som under början av 2020. Antagandet bygger bland annat på att regeringen införde lättade restriktioner under juni 2020. Det är något som Umida också har gett uttryck för, bland annat har bolaget under juli och augusti sett en återhämtning för storköksortimentet, vilket är ett segment som tidigare har sett störst påverkan av Covid-19. Framåt, förväntar vi oss dock att återinförda hårdare restriktioner kommer påverka Umida under kommande kvartal igen.

Fortsatt stark tillväxt i Sverige även under Q3-20

Färsk statistik från Systembolaget visar att försäljning av Brännvin och ”Övrig sprit” ökade med 16,8 % respektive 25,0 % under Q3-20, vilket påvisar en stark omsättningsökning inom produktkategorierna där Umida bland annat är verksamma inom.

Stark försäljningstart för samarbetet med KISS

Vi har tidigare nämnt att Umida under augusti 2020 meddelade att bolaget inledde samarbete med KISS som är en av världens mest kända musikgrupper, och att vi naturligtvis ser mycket positivt på detta. Umida har kommunicerat en nettomsättning om ca 5 MSEK under Q4-20 för de två lanserade rom-produkterna tillsammans med KISS. Omsättningsprognosen bygger på en total försäljning om ca 30-35 000 flaskor och i början november meddelade Umida att bolaget redan sålt över 21 000 flaskor, Umida har därför starka möjligheter att slå omsättningsprognosen för Q4-20. Vi har tidigare bedömt att samarbetet, vid rätta förutsättningar, kan bli större och viktigare på lång sikt än bolagets tidigare framgångsrika samarbete med Motörhead, vilket den starka försäljningsstarten ger stöd för.

..även Le Petit Béret överträffar

Under Q3-20 förväntas också en andra leverans av det lanserade alkoholfria vinet Le Petit Béret inträffa, efter att Umida slutsålt ca 8 000 flaskor redan efter tre veckor. Detta starka intresse medförde att Le Petit Béret Rosé hade en marknadsandel om 10,3 % under juni, och överträffade Systembolagets egna 3-månadersprognos på tre veckor. Även Le Petit Béret Chardonnay, som är ett vitt vin, uppvisade starka försäljningssiffror och tog sig in på topp 10-listan i juni i sin kategori med en marknadsandel om ca 5,2 %. Vi bedömer att det borde finnas möjlighet att addera ytterligare produkter från Le Petit Béret på Systembolaget i framtiden efter denna starka framgång. Utöver Le Petit Béret har nu den nya ekologiska cidern Elin lanserats under slutet av augusti efter försening hos extern produktionspartner. I vår senast publicerade aktieanalys har vi skrivit om Elin och om cidernmarknaden som de senaste åren har vuxit med 5-10 % per år, och har en total försäljning om ca 370 MSEK hos Systembolaget.

Sammanfattningsvis

Umidas exportförsäljning förväntas ha återhämtat sig något under Q3-20, men vi bedömer att försäljningen i utlandet fortfarande kommer ha varit begränsat, då många kunder fortfarande förväntas vara försiktiga efter nya nedstängningar. Gällande rörelseresultatet, håller vi fast vid att vi fortsatt bedömer att Umida kommer nå positivt resultat för helåret 2020. Med morgondagens rapport kommer vi fokusera på omsättningstillväxten, hur nya strängare coronarestriktioner förväntas påverka bolaget framgent samt hur bolaget ser hur detta kan påverka bolagets tidigare kommunicerade EBITDA-mål.

Covid-19 och dess påverkan på näringslivet är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kan komma att påverka Umida framgent.