Kommentar inför TerraNets Q3-19


TerraNet publicerar den 29 november sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Inför kommande rapport kommer Analyst Group fokusera på VD-ordet och hur Bolaget ser på utfallet av företrädesemissionen och bakgrunden till detta. Det skall också bli intressant att se om VD Per-Olof Johannesson ytterligare kommer att kommentera vad emissionslikviden i mer detalj ska användas till. Den 23 Oktober 2019 meddelade TerraNet att Bolaget tillförts 41,7 MSEK från den företrädesemission Bolaget aviserade i slutet av augusti, mot tidigare förväntade 52 MSEK. Garantiåtaganden från företrädesemissionen motsvarande 49 procent av aktierna i emissionen togs i anspråk. Om det skulle visa sig att delar av emissionslikviden behöver användas för ytterligare investeringar i något av TerraNets tidigare ingångna projekt så kan detta sända en potentiell positiv signal till marknaden. Utöver detta, så kommer vi fortsatt bevaka hur kostnaderna har utvecklats under perioden, och mer specifikt vad kapitalförbrukningen (s.k. burn rate) varit under kvartalet. TerraNet är fortsatt ett olönsamt bolag med en hög kapitalförbrukning, i en bransch som kännetecknas av högteknologiska lösningar som kräver stora investeringar. Det är därför av stor vikt att TerraNet försöker hålla en god kostnadskontroll, samtidigt som Bolaget inte ska hålla igen på investeringar i projekt som i framtiden kan innebära god värdeutväxling.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.

Läs vår senaste aktieanalys av TerraNet här.