Kommentar inför TCECURs Q4-rapport


TCECUR publicerar imorgon den 20 februari 2020 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

I Q4-rapporten som publiceras imorgon ser vi bl.a. fram emot att få läsa mer om hur verksamheten i Norge har utvecklats under kvartalet, där vi tycker att det mest intressanta att läsa mer om är hur kostnadseffektiviseringarna fortlöpt. Omsättningsmässigt räknar vi med en minskning för dotterbolaget, vilket i sig är i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats från TCECUR. Norge-delen har som känt successivt skalat ned sin verksamhet till att fokusera på mindre ordervolymer men med bättre marginal.

Gällande de svenska dotterbolagen räknar vi med att de även under Q4-19 visat fortsatt god tillväxt, och ligger bra till utifrån koncernens övergripande tillväxt- och lönsamhetsmål.

Sammanfattning av senast rapporterade kvartal

I vår senaste aktieanalys, vilken publicerades i samband med Q3-rapporten, framgår våra estimat för helåret 2019. För Q4-19 estimerade vi då en omsättning om ca 59 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 3 MSEK, motsvarande 202 MSEK i försäljning för helåret 2019 med ett totalt EBITDA-resultat om ca 6 MSEK.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kommentar.