Kommentar inför Hoylus Q4-rapport


Hoylu publicerar på måndag den 24 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

I mitten på januari släppte Hoylu sina preliminära försäljningssiffror för Q4-19, där det framgick att bokningar var 19,2 MSEK, försäljningsintäkter om 8,1 MSEK och faktureringar om 11,4 MSEK. Årliga återkommande intäkter och långtidstjänsteavtal uppgick till 15 MSEK per den 1 januari 2020.

I vår senast publicerade analys i samband med Q3-rapporten (november 2019) hade vi en försäljningsprognos om 7 MSEK för Q4-19, vilket Hoylu således överträffade med ca 1 MSEK. Vad vi därmed ser fram emot att läsa mer om i rapporten på måndag är primärt hur kostnadsmassan utvecklades under sista kvartalet 2019, samt hur den finansiella ställningen såg ut per sista december. Med den informationen kan vi få en uppfattning om hur kapitalförbrukningen (burn rate) såg ut under Q4. Med tanke på att Hoylu inte är lönsamma idag är det viktigt att de fasta kostnaderna inte skenar iväg.

Efter periodens utgång har Hoylu genomfört en företrädesemission där emissionsvolymen uppgick till 13,7 MSEK. Utfallet, vilket redovisades den 5 februari 2020, visade att emissionen tecknades till ca 16 % och att Hoylu tillfördes 2,2 MSEK före emissionskostnader. I rapporten på måndag hoppas vi kunna få mer information kring hur bolaget resonerar kring sin finansiella ställning idag.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.