Kommentar inför Hoylus Q3-rapport


Hoylu AB publicerar imorgon den 22 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. 

Under Q3-18 uppgick omsättningen till ca 9,0 MSEK, med ett EBIT-resultat om -5,7 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q3-19 förhåller sig mot jämförbar period 2018, dels mot föregående kvartal (Q2-19) då nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK.

Vi estimerar en tillväxt om ca 15 % mot jämförbart kvartal 2018, motsvarande en omsättning om 10,3 MSEK under tredje kvartalet 2019. Vi tror inte att Hoylu har vänt till svarta siffror under Q3, utan uppvisar ett rörelseresultat (EBIT) omkring -5,2 MSEK. Nedan följer en sammanfattning av vår prognos inför Q3-rapporten.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.