Kommentar inför Hoylus Q1-rapport


Hoylu publicerar imorgon den 15 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar inför rapporten.

I början av april släppte Hoylu sina preliminära försäljningssiffror för Q1-20, där det framgick att omsättningen under första kvartalet uppgick till 8,2 MSEK (6,5), motsvarande en ökning om 26 %. Det var således 0,5 MSEK bättre än vårt estimat om 7,6 MSEK. I pressmeddelandet framgick även att faktureringen under Q1 uppgick till 9,0 MSEK, samt att Hoylus ARR uppgick till 20,7 MSEK i slutet av mars, vilket är en ökning från 15,0 MSEK vid utgången av december 2019. Sett till Hoylus rörelsekostnader om 10,5 MSEK så var dessa väl i linje med vårt estimat om 10,0 MSEK, vilket även gjorde att vår EBITDA-prognos om -4,7 MSEK föll ut väl mot preliminärt EBITDA-resultat om -4,9 MSEK.

Efter periodens utgång har Hoylu bl.a. tagit beslut om en private placement om ca 63 MSEK samt en företrädesemission om ca 11 MSEK. Med den nettolikvid som beräknas tillkomma från emissionerna så ska Hoylu investera i fortsatta tillväxtaktiviteter och stärka sin marknadsföring.

”Med tanke på att mycket av den finansiella informationen för Q1 redan är känd, ser vi mest fram emot att läsa Stein Revelsbys VD-ord om hur han ser på Hoylus nuläge samt hur bolaget står sig i nuvarande corona-pandemi. Med den informationen hoppas vi kunna skaffa oss en fördjupad bild av hur resten av året kan komma att se ut för Hoylu”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.