Kommentar inför Greater Thans Q1-rapport 2019


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerar den 27 maj 2019 sin delårsrapport för årets första kvartal. Nedan framgår våra tankar inför rapporten.


Kan omsättningen stiga för nionde kvartalet i rad?

De senaste åtta kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning Q-Q, där omsättningen under Q4-18 uppgick till ca 4,0 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK Q3-18 och 3,4 MSEK Q2-18. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan utveckling.

Det återstår att se om Greater Than kan fortsätta öka omsättningen, och således bygga vidare på trenden för nionde kvartalet i rad.

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka vad Greater Thans kassa och vad den uppgick till vid utgången av mars, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet (Q1-19). Vid utgången av december (senast rapporterad period) uppgick kassan till ca 3,3 MSEK, att jämföra med ca 6,5 MSEK vid utgången av september. Bolagets burn rate senaste tre rapporterade månaderna är således ca 1 MSEK/månad, något vi kommer jämföra med vad kapitalförbrukningen varit under Q1-19. Under januari 2019 genomförde Greater Than en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Den finansiella ställning är således stark, men då Greater Than ännu inte är lönsamma är det viktigt att fortsatt bevaka hur kostnadsmassan utvecklas från kvartal till kvartal.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.