Kommentar inför Comintellis Q3-19


Comintelli AB publicerar imorgon den 21 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Utnämnandet i Forrester och den amerikanska marknaden

Sedan Q2-19 rapporten har det hänt en del i Comintelli, bland annat utnämnandet från Forrester och det nya kontoret i USA, se kommenter här. Comintelli publicerade den 23 oktober 2019 information om att Bolaget blivit utsett till en ”Stark Aktör” av analysföretaget Forrester. Under oktober 2019 meddelande Comintelli att Bolaget har öppnat ett amerikansk säljkontor i Chicago och ökar därmed sin amerikanska närvaro. Detta är långsiktigt viktiga steg för att Bolaget ska fortsätta kunna ta marknadsandelar men vi förväntar oss inte att det kommer ha någon större effekt i Comintellis resultaträkning på kort sikt. Vi tror däremot att det är avgörande för att Bolaget ska nå en tvåsiffrig omsättningsökning på medel- och långsikt. Vi hoppas att Bolaget kommenterar mer ingående om Comintelli, Inc och det nya säljkontoret i Chicago lite mer ingående.

Vi kommer i delårsrapporten för Q3-19 i vanlig ordning bevaka hur omsättningen och kostnaderna har utvecklats, och mer specifikt vad marknadsföring och försäljningskostnaderna har varit under kvartalet. Vi estimerar att kostnaderna kommer vara relativt höga, vilket bland annat baseras på uppstartskostnader för Bolagets nya amerikanska verksamhet. Sammanfattningsvis så tror vi att personalkostnaderna kommer vara något högre mot föregående kvartal, bland annat har en ny säljare rekryterats. Övriga externa kostnader, där bland annat kostnader hänförliga till den amerikanska satsningen förväntas bokföras, kommer vara mellan 3-4 MSEK vilket då skulle vara på historiskt höga nivåer. Vi förväntar oss alltså att Comintelli kommer fortsätta att tillföra resurser till sitt amerikanska dotterbolag Comintelli, Inc.

Vi förväntar oss en omsättningsminskning, till ca 1,7 MSEK, under kvartalet vilket baseras på de antaganden som vi tidigare har kommenterat i kombination med att Q3 historiskt är ett omsättningsmässigt svagt kvartal. Bolaget befinner sig just nu i en transformeringsfas där mindre kunder förväntas utgöra merparten av Comintellis framtida kunder, varför omställningsarbetet ger ett hack i tillväxtkurvan.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med vår egen sammanfattning och åsikt.