Kommentar inför ChromoGenics Q4-rapport


ChromoGenics publicerar imorgon den 7 februari 2020 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019.

ChromoGenics kommunicerade under september 2019 ett omsättningsmål om ca 45–50 MSEK för helåret 2019. För Q1-Q3 2019 har ChromoGenics försäljning uppgått till ca 37 MSEK, vilket innebär att vår prognos för sista kvartalet 2019 om 13 MSEK (6,8) skulle innebära en omsättning om 50 MSEK (11,2) för helåret 2019, vilket såldes är i den övre delen av ChromoGenics målintervall.

”I relation till jämförbar kvartalsperiod 2018 motsvarar våra estimat en tillväxt om 90 %, och 347 % för 2019 jämfört med helåret 2018”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.