Kommentar inför AcuCorts bokslutskommuniké


AcuCort publicerar imorgon den 25 februari 2020 sin bokslutskommuniké för 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

”AcuCort har inlett året med starkt positiva nyheter, i samband med rapporten hoppas vi få läsa mer om dessa,” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

För ungefär en månad sedan meddelade AcuCort en positiv syn på att utfallet i den andra bioekvivalensstudien för USA inte är ett hinder för att ansöka om marknadsgodkännande av bolagets läkemedelskandidat ISICORT® på USA-marknaden. Som vi nämnt i vår tidigare kommentar av pressmeddelandet var nyheten minst sagt välkommen där den tillsatta expertgruppen bland annat presenterade handlingsalternativ för att möjliggöra registrering och kommersialisering av ISICORT på den amerikanska marknaden. Det känns även extra betryggande att dessa slutsatser bekräftades av ytterligare två oberoende expertinstanser i USA och Tyskland. Även om kanske ingen ny information kommer att framgå, hoppas vi likväl i samband med morgondagens rapport att få läsa mer om Ann Gidners egna tankar i sitt VD-ord om hur bolaget ser på arbetet kring USA-registreringen.

Under september 2019 lämnade AcuCort in en nationell hybridansökan för marknadsgodkännande av ISICORT till svenska Läkemedelsverket. För mindre än två veckor sedan meddelade AcuCort att myndigheten återkommit med den första utvärderingsrapporten inklusive en översikt och en frågelista. I kommunikationen framgår det att ”[…] Det gavs inga formella starka invändningar (s.k. major objections), och den initiala analysen av rapporten och frågelistan tyder inte på några stora stötestenar.” Att inga starka invändningar eller stora stötestenar fanns är såklart något vi anser är minst sagt positivt. Baserat på aktiens relativt neutrala reaktion på dagen för pressmeddelandet, tror vi att marknaden har missat detta. I morgondagens VD-ord hoppas vi att mer information kan ges kring nyheten, vilket i sig skulle kunna bidra till att marknaden inser nyhetens fulla värde.

I samband med bokslutskommunikén kommer vi att återkomma med en kort kommentar.