Kommentar gällande Josabs uppdatering om Kina


Josab Water Solutions publicerade idag den 12 september 2019 en uppdatering gällande Josabs förhandlingar och etablering i Kina.

Under januari 2019 kommunicerade Josab att tekniktesterna i Kina erhållit ett officiellt godkännande, och fick i samband med detta en formell förfrågan att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite™-teknologin för den kinesiska marknaden. Målsättningen som framgick då var att komma fram till ett licensieringsavtal innebärande att partnern marknadsför, tillverkar och säljer Josabs produkter på den kinesiska marknaden. Parterna har efter intensiva förhandlingar kommit fram till att man vill fördjupa samarbetet ytterligare, varför förhandlingarna har utvecklats till att man nu diskuterar att etablera ett gemensamt bolag för den kinesiska marknaden.

”Potentialen i en etablering i Kina är minst sagt stor för Josab, vilket i sig skulle ligga till grund för en högre värderingsmultipel. Aktien har gått starkt senaste veckorna, vilket enligt vår bedömning beror på marknadens spekulationer kring Kina-affären. Även om många stop-loss verkar gå idag så förändrar dagens uppdatering från Josab inte vår positiva syn, där ett samägt bolag kan ge värdeutväxling hänförligt till både försäljningstillväxt samt via delägarskapet som sådant.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Den primära risken vi ser gällande Kina-förhandlingen är grundade primärt i en tidsrisk, d.v.s. risken att förhandlingarna kan dra ut på tiden. I dagens pressmeddelande framgår det bl.a. att ”[…] Även om vi är nöjda med förhandlingarna om ett fördjupat samarbete genom ett gemensamt bolag så kommer det att innebära en ökad komplexitet i genomförande”. Om ökat komplexitet kan innebära förseningar återstår att se. Josab ska inom kort återkomma med en uppdaterad tidsplan, något vi ser fram emot att få ta del av.