Komentar inför Greater Thans Q1-rapport


Greater Than publicerar imorgon den 12 maj 2020 sin delårsrapport för första kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar inför rapporten.

Greater Thans omsättning består av två delar, repetitiva intäkter och engångsintäkter där kunder betalar för speciella utvecklingsjobb eller hårdvarukomponenter. I bolagets Q4-rapport för 2019 framgick det att de repetitiva intäkterna fortsätter att öka stadigt medan engångsintäkterna var begränsade under den avslutande delen av 2019. Vi såg det då som förklaringen till varför omsättningen under Q4-19 om ca 3,1 MSEK var något under våra estimat. Inför Q1-rapporten för 2020 som publiceras imorgon ser vi fram emot att läsa mer om dels hur Greater Thans omsättning har utvecklats som helhet under årets första kvartal, dels hur kombinationen av repetitiva intäkter och engångsintäkter har sett ut. Vi räknar själva med att bolaget har fortsatt att öka sin andel återkommande intäkter även under inledningen av 2020.

Sen ett par kvartalsrapporter tillbaka har Greater Than börjat kommunicera hur antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växer Q-Q, där tillväxten under det senast rapporterade kvartalet (Q4-19) uppgick till hela 226 %. Precis som vi estimerar fortsatt stigande återkommande intäkter, räknar vi även med att Greater Than under Q1-20 har visat tillväxt i antalet användare. Som vi tidigare har kommunicerat så är det denna del i affärsmodellen som möjilggör en successivt stigande försäljning Q-Q.

I morgondagens rapport kommer vi även att fördjupa oss i Greater Thans kassaflöde och vad bolagets likvida medel uppgick till vid utgången av mars, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet (Q1-20). Under oktober 2019 genomförde Greater Than en riktad emission, vilken tillförde bolaget ca 27 MSEK och vid utgången av december 2019 (senast rapporterad period) uppgick kassan till ca 17 MSEK. Justerat för emissionslikviden uppgick Greater Thans burn rate till -7,5 MSEK under Q4-19, vilket blir en intressant att jämföra mot vad bolagets kapitalförbrukning varit under efterföljande kvartal (Q1-20). Då Greater Than ännu inte är lönsamma är det viktigt att fortsatt bevaka hur kostnadsmassan utvecklas från kvartal till kvartal.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kommentar.