Intervju med AcuCorts VD Ann Gidner


Den 16 juni 2020 publicerades information av Reuters, Sveriges Radio med flera att forskare i Storbritannien har upptäckt att kortisonsubstansen dexametason, vilken AcuCorts produkt ISICORT® är baserad på, kan reducera dödsgraden bland personer smittade av Covid-19. AcuCorts aktie steg kraftigt på nyheten och senaste dygnet har vi uppmärksammat flera dialoger på diverse aktieforum online. Analyst Group har i samband med detta kontaktat VD Ann Gidner på AcuCort för en kort intervju.

Skulle du kunna börja med att helt enkelt sammanfatta vad det egentligen är för något som forskare har upptäckt gällande dexametason och dess effekt på Covid-19?

Det är en opublicerad studie från Oxford University i Storbritannien, där man såg 35 % minskad dödlighet för de patienter som enbart kunde andas med hjälp av respirator och som fick dexametason. Bland de som behandlades med syrgas, minskade dödligheten med 20 %. I förlängningen bidrog läkemedlet till att en av åtta patienter med respirator överlevde. För patienter som fick syrgas överlevde en av 25.

Eftersom dexametason är det första läkemedlet som har visat sig öka överlevnaden i Covid-19, är det här en nyhet som fått stor uppmärksamhet runt om i världen.

Vad får denna upptäckt för effekt på er nuvarande utvecklingsstrategi och fokusområde?

Vår nuvarande utvecklingsstrategi förändras inte i dagsläget, vi driver processen för godkännande av ISICORT vidare, och dessa nyheter påverkar inte den befintliga ansökningsprocessen hos Läkemedelsverket. När man väl gått in med ansökan så är det den man får svar på. Likadant så har vi samma fortsatta plan för fler europeiska länder och för en ansökan i USA, där löper arbetet på. Sen kan en omfattande positiv publicitet kring substansen dexametason ändå vara lite hjälp på vägen för ISICORT indirekt, om myndigheter med flera har tagit del av de positiva nyheterna – då det blir mer kännedom om hur dexametason hjälper patienter generellt.

Ser du det som tänkbart att AcuCort skulle kunna etablera ett segment som riktar sig mot behandling av personer smittade av Covid-19?

När denna och andra pågående studier publiceras, så kan man granska resultaten. Det pågår flera studier med olika förutsättningar, olika doseringar m.m. Om den positiva effekten bekräftas – och det kan bedömas finnas ett fortsatt behov – så kommer AcuCort att kunna ta ställning till ett nytt segment för behandling av den här typen av patienter. Det vore ju fantastiskt att kunna bidra till att minska dödligheten i en svår pandemi. Sen blir det massor av frågor på vägen – vilka doseringar är aktuella, ska intensivvårds-patienter kanske bara injiceras, vad kostar munfilm jämfört med befintliga tabletter, osv – så det är alldeles för tidigt att ge några besked om en tänkbar potential i någon form.

Hur Analyst Group ser på AcuCort som investering

AcuCorts produkt ISICORT® skulle kunna närma sig marknadsgodkännande i Sverige mot slutet av 2020 och försäljningen estimeras då påbörjas under 2021. ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om ca 115 MSEK, motsvarande 6 kr per aktie, i ett Base scenario.