Hoylu signerar ytterligare avtal


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 20 augusti 2018 att de signerar partner- och återförsäljaravtal med ED CORP.


ED CORP blir således ytterligare en partner och återförsäljare av Hoylus produkt- och tjänsteerbjudande. Företaget beskrivs som en leverantör av medietekniklösningar i Sydkorea med kontor i Vietnam, Hongkong, Singapore och USA. Hoylu har uttalat att en viktig komponent i Bolagets tillväxtstrategi är att växa via partners och återförsäljare. Med ett brett nätverk kan tillväxtmöjligheterna öka, varför vi ser positivt på att Hoylu adderat ytterligare en partner. Såhär sa ED CORPS VD Hope Lee i samband med pressmeddelandet:

”Hoylu Suite är ett anmärkningsvärt tillägg till vår lösningsportfölj. Vi tror att det hjälper våra kunder att förbättra produktiviteten och förbättrar samarbetet i alla led i sin verksamhet.”

Analyst Groups syn på Hoylu som investering

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt under 2018. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till >35 MSEK år 2018. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2018 års prognos.

  • Har erhållit orders om 11 MSEK för leverans under H2-18

I samband med Q2-rapporten 2018 kommunicerade Hoylu att de mottagit skriftliga orders och muntliga åtaganden för leverans under Q3-18 och Q4-18, med ett affärsvärde om ca 11 MSEK. Tillsammans med en potentiell uppföljningsorder om 15 MSEK till lärosäten i Förenade Arabemiraten, samt andra möjliga orders, ser orderboken intressant ut under H2-18.

  • Marknaden för Enterprise Collaboration fortsätter växa

Den globala marknaden för Enterprise Collaboration förväntas växa med 13,1 % per år till 2021, för att då uppgå till ett värde om 49,5 mdUSD. Marknaden för mjukvarusystem som används inom Enterprise Collaboration förväntas nå ett värde om 8,4 mdUSD år 2020. Hoylu gynnas av dessa marknadstrender.

  • Hoylu har byggt upp organisationen på kort tid

Sedan förra året har Hoylu genomgått en intensiv uppbyggnadsfas av organisationen. Under perioden februari-april 2017 gjorde Hoylu flera förvärv, bl.a. mjukvarubolaget We-inspire, Creative Minds Consulting och produkten Huddlewall från Scaleable Display Technologies. Hoylu äger även 10 % i VR-och AR-bolaget VR Global.

  • Skalbar affärsmodell

Hoylus långsiktiga affärsmodellen innebär att Hoylus mjukvara erbjuds via traditionell licensiering, där abonnemangsmodellen innebär återkommande intäkter och förutsägbara kassaflöden. Då mjukvaran enkelt kan installeras av kunden, utan några direkta kostnader, är affärsmodellen skalbar med höga bruttomarginaler.

  • Hoylu är inte lönsamma idag

I slutet av juni 2018 uppgick kassan till ca 3,8 MSEK, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under Q2-18 till ca -4,5 MSEK. Det kan således inte uteslutas att Hoylu är i behov av ytterligare externt kapital under 2018 innan verksamheten kan bli lönsam.