ChromoGenics – detta har hänt senaste två veckorna


ChromoGenics publicerade igår den 23 september 2019 information om att bolaget deltar i Horizon 2020-projektet Switch2Save, från vilket ChromoGenics erhåller ca 11 MSEK i finansiering. Förra veckan erhöll bolaget en uppföljningsorder från Humlegården Fastigheter, vilket gav en något positivare eftersmak till den vinstvarning som meddelades dagarna innan.

Om Horizon-projektet

Målet med Switch2Save är att kombinera de mest avancerade elektrokroma och termokroma materialen för att tillverka lätta, hybridaktiverade switchbara optiska system. Ett annat syfte är att visa lång livslängd, energibesparingspotential och kostnadseffektivitet både vid installation och underhåll. Utkomst från projektet kommer att vara smarta isolerade glasenheter med förbättrade optiska egenskaper och minskade produktionskostnader. Stora installationer i en kontorsbyggnad i Uppsala och ett sjukhus i Aten kommer också att genomföras inom ramen för projektet.

Har erhållit ytterligare order från Humlegården Fastigheter

Ordervärdet uppgår till 677 000 SEK och innebär samtidigt att Humlegården fortsatt är en återkommande kund till ChromoGenics. ChromoGenics har under våren och sommaren upplevt kvalitetsproblem från en underleverantör av sputtrad film, något som bl.a. resulterat i att leverans av inneliggande kundorders har försenats, vilket i sin tur innebär förskjutna intäkter för ChromoGenics. I svallvågorna av detta ser vi extra positivt på att ChromoGenics fortsatt upprätthåller återkommande orders från tidigare kunder, t.ex. som Humlegården Fastigheter.

Samtidigt belyser detta tydligt vikten av att investera i egen sputtringskapacitet, ett arbete ChromoGenics nyligen har inlett. Detta arbete går dock inte i en handvändning, något som i kombination med försenade leveranser har resulterat i ett sänkt försäljningsmål för 2019. ChromoGenics räknar nu med en omsättning om ca 45-50 MSEK för helåret 2019, jämfört med tidigare kommunicerade 80 MSEK.

Läs mer om ChromoGenics här