Chordates emission fulltecknad


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 april 2019 att den företrädesemission som genomförts har fulltecknats, Chordate tillförs därmed ca 4,1 MSEK.


”Kan vara bra läge att ta position nu inför potentiell kurstrigger innan sommaren”, säger ansvarig analytiker.

Ledning och styrelse tar 35 % av emissionen

Utöver att Chordate stärker sin balansräkning och tillförs ca 4,1 MSEK för emissionskostnaderna om 0,25 MSEK, ser vi såklart mycket positivt på att ledning och styrelse tar ca 1,4 MSEK av emissionen, motsvarande ca 35 %.

”Chordate genomförde under januari en riktad emission som tillförde bolaget ca 5 MSEK. Den nu genomförda företrädesemissionen om ca 4 MSEK, som gjordes till en Pre-money värdering om 20 MSEK, tecknades till ca 76 % utan företrädesrätt. Utöver att ledning och styrelser tar en stor del i emissionen, är det intressant att en stor del av likviden även kommit från nya aktieägare. Inför den interimanalys som väntas publiceras under Q2-19, känns nuvarande värderingsnivåer som ett bra läge för att ta position”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.

Satsning inom migränområdet – interimanalys kan presenteras under Q2-19

Som tidigare har kommunicerats genomför Chordate en migränstudie fördelat på fyra kliniker i Tyskland. Den 22 februari 2019 meddelade Chordate att de genomför en interimanalys av nämnd studie, där resultatet från interimanalysen förväntas presenteras under Q2-19. Det här är något som kan utgöra en stor värdedrivare under första halvan av 2019, och något en investerare bör bevaka.