Camanio Care skriver distributionsavtal i GCC-regionen


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) meddelande den 4 september 2018 att de skriver avtal med Thumbay Group Marketing and Distribution Company LLC (”TMDC”) för distribution av Camanio Cares produkter i GCC-regionen.


Under juli levererade Camanio Care en BikeAround till Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman, Förenade Arabemiraten (UAE). Det blev därmed den första installationen av BikeAround i regionen Gulfstaternas Samarbetsråd (GCC). Camanio Care skriver nu avtal med TMDC som får exklusiv distributionsrätt för Camanio Cares produkter i Förenade Arabemiraten (UAE) och Oman. I det VD-brev från Catharina Borgenstierna som publicerades under januari 2018 framgick det att Camanio Care avsåg delta på mässan ”Arab Health, Dubai” mellan den 29 januari till den 1 februari. Exakt vad som drivit fram det nya avtalet med TMDC är svårt att säga, men det är tänkbart att Camanio Cares närvaro på mässan tidigare i år kan ha varit en bidragande faktor. Att Bolagets marknadsbearbetning ger resultat är såklart något vi ser positivt på. Det ska nämnas att Thumbay Group via sitt företag Gulf Medical University är en av de största leverantörerna av hälso- och sjukvård i UAE, med patienter från mer än 175 länder. Avtalet är att anse som ytterligare ett genombrott för Camanio Care.

”Äldreomsorgen i Förenade Arabemiraten är under pågående utveckling, och vi förväntar oss att styrande myndigheter kommer att presentera stora förändringar kring regler gällande hälso- och sjukvård, särskilt när det kommer till hälso-och sjukvårdsförsäkringar för vård i hemmet. Regeringen sätter redan mycket fokus på att öka livskvalitén för barn med funktionsnedsättningar. Vi tror att Camanio Cares produkter kommer att ge marknaden eftertraktade lösningar, och vi ser fram emot att kunna etablera en tydlig representation av Camanio Cares fantastiska portfolio”, säger Ahmed M.A. Sattar, Business Developer på Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman.