Bayn Europe har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av det svenska Lifestyle food-bolaget Pändy Foods


Bayn meddelade den 10 januari att bolaget ämnar förvärva Pändy Foods AB och fusionera verksamheterna för att bygga en ledande Food Tech koncern.

Förvärvet är tänkt att huvudsakligen finansieras med nyutgivna aktier, och efter genomfört förvärv kommer Bayns ägarandel enligt avtalet uppgå till 51 procent av värdet i den blivande koncernen. Förvärvet estimeras vara slutfört under första kvartalet 2020.

Detta förvärv gör att Bayn går från att ha varit en renodlad råvaruleverantör till att bli ett av de första noterade Food Tech-bolagen på börsen. Detta kommer ge Bayn en intressant position som det enda, av vad Analyst Group känner till, Food Tech-bolag som både kommer kunna sälja produkter samt råvaror. Det nya Bolaget kommer ha kontroll över hela värdekedjan, och kunna utnyttja sin råvaruexpertis i produktionen av de produkter som den blivande koncernen kommer producera, vilket kan ge betydande konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Utöver detta väntas även signifikanta synergier inom områden som administration, produktion, samt produktinnovation. Möjligheterna för framtida förvärv bedöms också stiga kraftigt, då det nya Bayn kommer vara en bredare och större aktör, med bättre förutsättningar för integration av nya bolag och varumärken i den nya koncernen.

 

Intervju med Bayns VD Patrik Edström:

Hur ska man se på̊ Bayn som investering efter detta förvärv? 

Det finns flera facetter på förvärvet av Pändy; en är att vi blir något större med allt vad det innebär, en annan blir att vi blir mer robusta eftersom vi rör oss i flera nivåer av förädlingskedjan. Ytterligare en är att vi kommer att söka aktivt efter fler passande förvärv.

Hur bedömer ni möjligheterna för synergier framgent? Kan du nämna några exempel på̊ områden där ni räknar med synergieffekter?

Administration är ett givet exempel, men vi skall inte glömma bort att vi kommer att kunna använda utvecklings-kapaciteten även för Pändy-aktiviteterna.

Vad är planerna för 2020 för Bayn i och med detta förvärv? Vad kommer vara prioriterat inom organisationen under 2020 och 2021?

Uppenbarligen kommer pmi-processen att vara prioriterad i närtid, sedan är det för Bayns del process- och teknikutveckling, medan det för Pändys del handlar mycket om roll-out på nya marknader och sedan om utveckling av fler konsumentprodukter.

Tror du detta förvärv kommer ge er en konkurrensfördel gentemot konkurrerande bolag som exempelvis Lohilo Foods?

Möjligen eftersom Pändy ingår i en organisation med större spännvidd i värdekedjan, men huvudregeln är inte att konkurrera med pris utan med kvalitet och sedan att utveckla sin business excellence.

Finns det inte risk för att ni nu börjar konkurrera med kunder som ni säljer era råvaruprodukter till? Hur ser du på detta?

Ja, det brukar vara den klassiska frågan och den är nog befogad inom marknaden för investeringsvaror eller sällanköpsmarknaden, men inom FMCG ser vi att det inte skrämmer bort kunderna att man köper av samma leverantör. Tag till exempel protein-bars; det finns ett drygt dussintal tillverkare i Europa och en som står ut som särskilt eftertraktad leverantör; alla märken sourcar där och det gör inget att de har en viss egen försäljning.