Ayima skriver nytt avtal med ett ledande telekomföretag


Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 28 november 2018 att Bolaget har tecknat ett avtal värt 3 MSEK på den amerikanska marknaden.


Nytt avtal med ledande telekomföretag

Idag tillkännagav Ayima ett nytt avtal med ett ledande telekomföretag på den amerikanska marknaden. Avtalet är, under de inledande 12 månaderna, värt minst 3,0 MSEK med möjlighet till förlängning. Bolaget har än så länge under 2018 presenterat nya avtal på den nordamerikanska marknaden till ett värde om 35,4 MSEK. Poängteras bör att Ayima endast annonserar större avtal, varför den faktiska siffran kan vara högre. Det totala presenterade avtalsvärdet för 2018 uppgår nu till 57,1 MSEK. Detta medför att den nordamerikanska marknaden nu är den marknad där Bolaget ser högst tillväxt, vilket enligt Analyst Groups uppfattning är helt planenligt. Sammanfattningsvis kan det konstateras att dagens avtal är ännu ett steg i rätt riktning vad gäller Ayimas ambitioner att bli en etablerad aktör i Nordamerika.