Ayima har ingått avtal med 25 nya kunder under Q1


Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) meddelade i fredags den 5 april 2019 att Bolaget under inledningen av 2019 har ingått avtal med totalt 25 nya kunder.


Kommentar

Ayima tillkännagav i fredags att Bolaget under första kvartalet av 2019 har ingått avtal med totalt 25 nya kunder. Individuellt är varje kund förhållandevis liten sett till omsättningspåverkan, men kombinerat uppgår det totala avtalsvärdet till cirka 16,9 MSEK årligen, motsvarande ett genomsnittligt avtalsvärde om cirka 700 TSEK per kund.

Historiskt har Bolaget varit framgångsrika i att attrahera nya kunder och fredagens pressmeddelande är en bekräftelse på att Ayima fortsatt lyckas kapitalisera på både marknadens underliggande tillväxt såväl som Bolagets positiva momentum. Tittar vi tillbaka på tidigare pressmeddelanden av liknande art har Ayima tidigare påpekat att avtalsvärdena sannolikt kommer öka vad gäller både omfattning och storlek under det första året, vilket medför goda möjligheter för fortsatt tillväxt från befintliga kunder.

Ayima har goda förutsättningar för att fortsätta sin tillväxtresa framöver. Bolaget ökade under 2018 omsättningen med cirka  41 % och med ett presenterat avtalsvärde om 60,1 MSEK under 2018 ser 2019 ut att bli det bästa i Ayimas historia. Givet att Bolaget fortsätter sin tillväxtresa finns möjligheter att Ayima når lönsamhet under 2019E. Baserat på Analyst Groups estimat värderas Ayima i dagsläget till EV/EBIT 9,7x på 2019 års estimat vilket, givet Bolagets tillväxtförutsättningar, anses billigt.